جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱
 

فاز هفتم

سازمان بنادر و دریانوردی در راستای وظایف حاکمیتی خود و به عنوان متولی اصلی دریا و سواحل در ادامه طرح گسترده پایش و مطالعات شبیه‌سازی سواحل کشور‌ که از سال 1384 به صورت مرحله‌ای در بخش‌هایی از سواحل جنوب کشور شامل سواحل استان‌های سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، سواحل شمالی کشور و سواحل مکران تعریف و اجرا شده، انجام مطالعات پایش و شبیه‌سازی سواحل استان‌ خوزستان را به عنوان فاز هفتم (نهایی) این طرح  در دستور کار خود قرار داده است.

 این پروژه با عنوان  “پایش و شبیه‌سازی سواحل استان خوزستان”  بزرگترین پروژه مهندسی سواحل در آبهای این استان و منتهی الیه شمال غربی خلیج فارس محسوب می‌شود. اهداف کلی انجام این مطالعات را می‌توان تهیه و تأمین اطلاعات پایه مورد نیاز مهندسی سواحل و سازه های دریایی جهت دستیابی به یک مرجع قابل اطمینان برای مطالعات و طراحی سازه‌های ساحلی و فراساحلی، شناسایی و ارائه راه حل‌های کاربردی جهت رفع مشکلات موجود در مناطق مورد مطالعه از دیدگاه مهندسی سواحل و بررسی دقیق تغییرات خط ساحل در مناطق مورد مطالعه جهت برنامه‌ریزی‌های آتی کشور بیان نمود.

 

 محورهای مطالعه

* جمع‌آوری و بررسی اطلاعات موجود (باد، موج، رسوب، پارامترهای زیست محیطی، ژئومورفولوژی و ...)

* انجام عملیات هیدروگرافی رودخانه ها، خورها و سواحل استان خوزستان

* اندازه‌گیری پیوسته پارامترهای دریایی (موج، جریان، هواشناسی، رسوب، جزر و مد، پارامترهای فیزیکی،  موقعیت خط ساحلی و ...)  در هر یک از محدوده‌های مطالعاتی به مدت یک سال و تحلیل اطلاعات حاصل

* شبیه‌سازی ریاضی پدیده‌های دریایی در مناطق مورد مطالعه (موج، جریان، رسوب و... )

* تحلیل پدیده‌های دریایی با توجه به نتایج حاصل از اندازه‌گیری‌های دریایی و مدلسازی در منطقه مورد مطالعه

* بررسی مشکلات موجود در مناطق خاص در محدوده‌های مطالعاتی و ارائه روشهای کاربردی در خصوص چگونگی رفع و یا کاهش مشکلات (از دیدگاه مهندسی سواحل و محیط زیست)

* ارائه مشخصات امواج طراحی (تا دوره بازگشت صد ساله) در مناطق مورد مطالعه به خصوص در نزدیکی سازه ها و تأسیسات مهم

* ارائه طرح پایش دراز مدت منطقه مورد مطالعه از نظر مهندسی سواحل

* طبقه بندی نواحی ساحلی

* تدقیق و به روز رسانی مدلسازی امواج دریاهای ایران

* اطلاع رسانی و انتقال تکنولوژی و آموزش

* تهیه بانک اطلاعات جمع‌آوری شده ونتایج مدلسازی

 

شکل 1  محدوده مورد مطالعه

 

زیر منوهای مربوطه :

- درباره مطالعات

- دستاوردها و نتایج

- تیم مطالعاتی

- نگارخانه