چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

محدوده فازهای مطالعاتی پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل ایران

فهرست اخبار

انجام عملیات صحت سنجی عملکرد تجهیزات اندازه گیری مشخصه های دریایی در سواحل استان خوزستان
با شروع اندازه گیری های میدانی پروژه «پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل استان خوزستان» عملیات صحت سنجی عملکرد دستگاه های اندازه گیری در سواحل این استان انجام شد.
بازدید تیم نظارت سازمان بنادر و دریانوردی از عملیات هیدروگرافی سواحل استان خوزستان
با شروع عملیات هیدروگرافی پروژه «پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل استان خوزستان»، تیم نظارت سازمان بنادر و دریانوردی از روند اجرایی این عملیات بازدید کرد.
تجهیز کارگاه اندازه گیری  میدانی در سواحل استان خوزستان
با شروع پروژه «پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل استان خوزستان » عملیات تجهیز کارگاه جهت عملیات اندازه گیری میدانی در سواحل این استان آغاز گردید.
همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار سواحل مکران
همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار سواحل مکران در منطقه آزاد چابهار با حضور مسؤولان کشوری و استانی برگزار شد.
آغاز عملیات هیدروگرافی سواحل استان خوزستان
با شروع پروژه «پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل استان خوزستان » عملیات هیدروگرافی از سواحل این استان آغاز گردید.