جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
 

تعداد بازدیدکنندگان

۴ نفر
۳۸۷,۷۷۷ نفر
۸,۴۷۴ نفر
۱۲,۶۹۶ نفر
۲۹ دی ۱۳۹۸
۲,۶۲۱ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۲/۰۲ ۳۱   کاربر ۳۳   صفحه
۱۲/۰۱ ۳۵   کاربر ۴۰   صفحه
۱۱/۳۰ ۴۱   کاربر ۴۵   صفحه
۱۱/۲۹ ۴۲   کاربر ۸۱   صفحه
۱۱/۲۸ ۵۲   کاربر ۵۷   صفحه
۱۱/۲۷ ۵۴   کاربر ۷۵   صفحه
۱۱/۲۶ ۶۳   کاربر ۷۹   صفحه
۱۱/۲۵ ۴۴   کاربر ۹۳   صفحه
۱۱/۲۴ ۱۲۶   کاربر ۱۴۴   صفحه
۱۱/۲۳ ۶۷   کاربر ۱۲۱   صفحه
۱۱/۲۲ ۸۸   کاربر ۱۳۴   صفحه
۱۱/۲۱ ۶۸   کاربر ۷۷   صفحه
۱۱/۲۰ ۱۰۱   کاربر ۴۷۱   صفحه
۱۱/۱۹ ۶۸   کاربر ۱۲۹   صفحه
۱۱/۱۸ ۷۱   کاربر ۷۴   صفحه
۱۱/۱۷ ۴۱   کاربر ۱۵۳   صفحه
۱۱/۱۶ ۶۷   کاربر ۷۱   صفحه
۱۱/۱۵ ۸۱   کاربر ۱۳۴   صفحه
۱۱/۱۴ ۷۹   کاربر ۱۵۵   صفحه
۱۱/۱۳ ۵۴   کاربر ۱۵۱   صفحه
۱۱/۱۲ ۷۳   کاربر ۱۳۵   صفحه
۱۱/۱۱ ۵۵   کاربر ۶۰   صفحه
۱۱/۱۰ ۴۰   کاربر ۵۵   صفحه
۱۱/۰۹ ۴۷   کاربر ۵۹   صفحه
۱۱/۰۸ ۸۰   کاربر ۱۱۶   صفحه
۱۱/۰۷ ۵۳   کاربر ۶۰   صفحه
۱۱/۰۶ ۷۹   کاربر ۹۵   صفحه
۱۱/۰۵ ۶۹   کاربر ۹۰   صفحه
۱۱/۰۴ ۶۹   کاربر ۸۴   صفحه
۱۱/۰۳ ۵۸   کاربر ۱۳۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۴۶ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۷۸ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۴۷ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۴۶ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۳۱ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۳۳ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۳۲ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۴۷ ۱ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۱۵ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۴۲ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۷۵ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۹۱ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۵۰ ۴ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۳۸ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۵۰ ۷ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۶۴ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۸۴ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۳۵ ۷ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۴۰ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۶۰ ۷ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۳۲۱ ۹ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۴۸ ۷ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۸۸ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۷۸ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲۱۱,۰۴۵ ۵۶ %
DEU
DEU
۶۲,۲۶۹ ۱۶ %
USA
USA
۲۷,۶۹۴ ۷ %
ZZZ
ZZZ
۲۷,۴۱۴ ۷ %
ROM
ROM
۲۲,۵۶۱ ۶ %
CHN
CHN
۹,۵۵۳ ۳ %
RUS
RUS
۳,۰۱۳ ۱ %
GBR
GBR
۲,۷۲۲ ۱ %
NLD
NLD
۱,۸۸۹ ۰ %
CAN
CAN
۱,۶۱۹ ۰ %
IND
IND
۱,۳۷۹ ۰ %
PRT
PRT
۱,۳۱۴ ۰ %
KOR
KOR
۱,۳۰۲ ۰ %
AUS
AUS
۱,۱۲۹ ۰ %
DNK
DNK
۱,۱۲۰ ۰ %
FRA
FRA
۱,۰۴۸ ۰ %
UKR
UKR
۷۷۳ ۰ %
BGR
BGR
۷۲۵ ۰ %
GRC
GRC
۶۱۶ ۰ %
JPN
JPN
۶۰۳ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱,۶۲۵ ۷۶ %
Firefox
Firefox
۲۱۱ ۱۰ %
Safari
Safari
۱۱۴ ۵ %
Mozilla
Mozilla
۱۱۱ ۵ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۷ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۴ ۱ %
Other
Other
۱۰ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۶ ۰ %
Edge
Edge
۶ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۴ ۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۳ ۰ %
Opera
Opera
۳ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۱,۱۶۵ ۵۵ %
Windows 10 ۳۹۵ ۱۹ %
Windows 7 ۳۳۸ ۱۶ %
iOS ۱۰۳ ۵ %
Windows 8 ۵۷ ۳ %
Windows 2003 ۲۶ ۱ %
Other ۲۰ ۱ %
XP ۱۲ ۱ %
Android ۹ ۰ %
Vista ۲ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
ICWM ۳
جزر و مد کم ۳
iswm ۲
انکسار ۲
ترکیبانکسار تفرق و انکسار ۲
ترکیب تفرق و انکسار ۲
شبیه سازی ۲
مورفولوژی هرمزگان ۱
نقشه عمق خلیج فارس ۱
چه خطی به سمت ساحلی میرود ۱
mur ۱
روشهای نمونه برداری از رسوبات ۱
مختصات جغرافیایی اسکله شهید رجایی ۱
iczm iran ۱
کشور ایران از دریای عمان چه استفاده ھایی میکند ۱
سیستم بویه گذاری بی جزو کدام کشورهاست ۱
خصوصیات بندر رودیک ۱
coastseng.pmo.ir ۱
جریان های موج دریایی ۱
فاز مطالعات پروژه ۱
arabian gulf depth map ۱
اطلات اب ۱
deilam genaveh ۱