دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
 

سایتهای مرتبط

سازمان های مرتبط

 ردیف عنوان نشانه اینترنتی

1

سازمان هواشناسی

www.weather.ir

2

سازمان نقشه برداری

www.ncc.org.ir

3

سازمان زمین شناسی کشور

www.gsi.ir

4

انجمن علوم و فنون دریایی ایران

www.ismst.ir

5

انجمن خوردگی ایران

www.ica.ir

6

انجمن بتن ایران

www.ici.ir

7

انجمن مهندسی سواحل و سازه های  دریایی ایران

http://www.icomsea.ir

  بنادر تابعه

ردیف
 نام بندر
 نشانه اینترنتی

1

بندر امام خمینی

http://bikport.pmo.ir/

2

بندر شهید رجایی

http://shahidrajaeeport.pmo.ir/

3

بندر بوشهر

http://bushehrport.pmo.ir/

4

بندر نوشهر

http://noshahrport.pmo.ir/

5

بندر امیرآباد

http://amirabadport.pmo.ir/

6

بندر خرمشهر

http://khorramshahrport.pmo.ir/

7

بندر شهید باهنر

http://bahonarport.pmo.ir/

8

بندر آبادان

http://abadanport.pmo.ir/

9

بندر عسلویه

http://asaluyehport.pmo.ir/

10

بندر چابهار

http://chabaharport.pmo.ir/

11

بندر انزلی

http://anzaliport.pmo.ir/

12

بندر خارگ

http://khargport.pmo.ir/

13

بندر لنگه

http://lengehport.pmo.ir/

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ۰۸:۳۵