دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
 

کمیته تخصصی مطالعات

  • مهندس حمید خلیلی: مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی
  • مهندس محمد حسین نعمتی: رئیس اداره اداره طرح‌های زیربنایی
  • مهندس محمد باقری:  مدیر پروژه