دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
 

بانک اطلاعاتی

در این پروژه طراحی و پیاده سازی GIS Enterprise با حداقل مشخصات ذیل از سوی مشاور صورت خواهد گرفت:

 

بررسی نقاط قوت و ضعف پایگاه داده تهیه شده در مطالعات قبلی

طرح و پیشنهاد ایجاد ابزار جدید در پایگاه اطلاعات داده

توسعه پایگاه داده در سیستم‌های استاندارد

بارگذاری اطلاعات جمع‌آوری شده در مجموعه اطلاعات پایه:هم اکنون تمامی اطلاعات جمع­آوری شده در طول این پروژه بر روی سرور اصلی سازمان بنادر و دریانوردی بارگذاری شده است.

بارگذاری اطلاعات اندازه‌گیری شده جدید در مجموعه اطلاعات میدانی:با توجه به گذشت حدود ۹ ماه از اندازه­گیری میدانی، تمامی اطلاعات جمع­آوری شده در طول این پروژه از جمله داده­های موج و جریان، هواشناسی و تراز سطح آب بر روی سرور سازمان بنادر و دریانوردی بارگذاری شده است.

بارگذاری اطلاعات ورودی و خروجی و Model set up و ... نتایج مدل‌سازی و تحلیل‌ها در مجموعه اطلاعات تحلیلی


لایه های اطلاعاتی در مدلسازی GIS
 

در این بخش پیاده سازی کلیه اطلاعات پروژه پایش سواحل استان خوزستان بر اساس فرمت استاندارد  مورد تائید سازمان انجام شده است.

اطلاعات تولید شده در این پروژه شامل موارد زیر هستند:

  • اطلاعات جمع آوری شده در مجموعه اطلاعات پایه
  • نتایج مدل سازی و تحلیل ها در مجموعه Model set up  (شامل اطلاعات ورودی و خروجی  مدل های عددی و اطلاعات تحلیلی)
  • اطلس  تهیه شده برای پارامترهای مختلف از جمله باد، موج، رسوب و جریان  آب

نکته حائز اهمیت در خصوص بانک اطلاعاتی پروژه، تولید متادیتا لایه های اطلاعاتی است که بر اساس فرمت مد نظر سازمان بنادر و دریانوردی انجام شده است.


gis