جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

بانک اطلاعاتی

بانک اطلاعاتی و مدیریت داده ها:

پیاده سازی کلیه اطلاعات پروژه  -با فرمت استاندارد مورد تایید- در بانک اطلاعاتی سازمان بنادر و دریانوردی شامل موارد ذیل در این بخش از پروژه انجام خواهند شد:

  • بارگذاری اطلاعات جمع آوری شده در مجموعه اطلاعات پایه و ... نتایج مدل سازی و تحلیل ها در مجموعه Model set up و بارگذاری اطلاعات ورودی و خروجی و اطلاعات تحلیلی
  • تهیه اطلس برای پارامترهای مختلف از جمله باد، موج، رسوب، تغییرات خط ساحلی، جریان و ...
  • طرح و پیشنهاد ایجاد ابزار جدید در پایگاه اطلاعات داده
  • تهیه و بارگذاری کلیه داده های اندازه گیری با فرمت استاندارد بانک اطلاعاتی سازمان بنادر و دریانوردی
  • آرشیو، دسته بندی و بارگذاری کلیه مستندات پروژه به همراه ایجاد لینک در بانک اطلاعاتی سازمان بنادر و دریانوردی
  • تهیه متادیتای لایه های اطلاعاتی و مدل داده بانک اطلاعاتی ایجاد شده
  • تهیه و بارگذاری اطلاعات مکانی شامل لایه های اطلاعاتی تهیه و تولید شده از جمله پارامتر های موج، جریان، رسوب و...، نتایج مدلسازی ها، تصاویر ماهواره ای،عکس های هوایی، هیدروگرافی های موجود و ...با فرمت  Geodatabaseدر بانک اطلاعاتی سازمان بنادر و دریانوردی