سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

تدقیق بخش مدیریت نوار ساحلی ICZM

تدقیق بخش مدیریت نوار ساحلی-SMP - از طرح مدیریت مناطق ساحلی (:( ICZM

 مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران (Integrated Coastal Zone Management Plan of Iran)، در عمل یکپارچه‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری در مناطق ساحلی و دخالت دادن همه بخش­های درگیر، به منظور سازگاری و توازن در بهره برداری و استفاده از منابع ساحلی است. در بلند مدت هدف مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، ایجاد توازن میان منافع حاصل از توسعه اقتصادی و استفاده انسان از سواحل، حفاظت، نگهداری و بازسازی سواحل، به حداقل رسانیدن خسارات جانی و مالی در سواحل و کسب منافع مترتب بر دسترسی و بهره‌گیری همگانی از سواحل است. طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور با اهداف زیر تهیه شده است:

 • دستیابی به توسعه پایدار در استفاده‌های چندگانه از مناطق ساحلی با ظرفیت یابی محیطی مناطق ساحلی
 • فقرزدایی و رفع محرومیت در مناطق توسعه نیافته با معرفی مناسب ترین شکل توسعه اقتصادی و اجتماعی
 • حفظ محیط زیست شکننده مناطق ساحلی و کاهش آسیب پذیری مناطق ساحلی و ساکنان آن نسبت به خطرات طبیعی و مصنوعی
 • تهیه طرح هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با سواحل به منظور کاهش و رفع تداخل فعالیت‌ها
 • تقویت پشتوانه قانونی برای استفاده و مدیریت از مناطق ساحلی
 • بستر‌سازی برای پدافند غیرعامل در مناطق ساحلی کشور
 • امکان سنجی جلب مشارکت مردمی در بهره برداری و مراقبت از مناطق ساحلی
 • تهیه پایگاه اطلاعات از مناطق ساحلی برای تسهیل در تصمیم‌سازی برای فرآیند‌های توسعه در مناطق ساحلی کشور

یکی از مهم‌ترین و حساس­ترین بخش­های اجرایی طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، بخش مدیریت نوار ساحلی (SMP) می­باشد. این بخش شامل 5بخش مطالعاتی و یک بخش طرح می­باشد. بخش­های مطالعاتی شامل مطالعات مرزبندی منطقه ساحلی، مطالعات پدیده ­های دریایی موثر بر نواحی ساحلی، مطالعات مخاطرات محیطی، مطالعات آب و هوا و اقلیم شناسی، مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژی می­باشند.

به روز رسانی دستاورد های مدیریت نوار ساحلی (SMP) مطالعات ICZM بر اساس اطلاعات اندازه گیری ها و شبیه سازی های ریاضی (موج و جریان و رسوب) استخراج شده از مطالعات انجام خواهند شد.

اهم این مطالعات که در این فاز انجام خواهند شد، عبارتند از:

 • بروز رسانی تغییرات خط ساحلی
 • بررسی و تحلیل جریان های ساحلی
 • بررسی مسائل و مشکلات موجود ناشی از وقوع پدیده های هیدرودینامیکی دریایی در سواحل استان
 • تخمین نرخ و جهت انتقال رسوب موازی و عمود بر ساحل در بازه های منتخب ساحلی
 • بررسی پدیده انتقال رسوب بر ژئومورفولوژی ساحل و تغییرات آن در آینده
 • فرآیند های فرسایش و رسوب گذاری در سواحل استان
 • تقسیم بندی نوار ساحلی کشور در محدوده سلول های رسوبی
 • بررسی تغییرات تراز آب ناشی از طوفان، موج و Seiche در محدوده های ساحلی
 • تعیین حدود تقریبی منطقه شکست امواج (Surf zone) در طول خط ساحلی
 • بررسی داده های امواج و استخراج اقلیم موج در آب های ساحلی و دور از ساحل استان
 • تهیه نقشه های مخاطرات دریایی از نقطه نظر امواج طوفانی