سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

بویه های موج نگار

بویه های موج نگار :

بویه موج‌نگار پس از اندازهگیری و ثبت مشخصات امواج و پارامترهای هواشناسی و اقیانوس شناسی، داده‌ها را به وسیله سیستم ارتباط از راه دور به ایستگاه مادر و رایانه آن منتقل نموده و این دادهها در رایانه ذخیره میشوند. ثبت دادهها توسط بویه به این صورت است که دادههای ثبت شده با فرکانس مشخص در یک بازه زمانی در انتهای هر ساعت متوسط‌گیری شده و ذخیره میشود.

در این پروژه یک دستگاه بویه موج‌نگار که ثبت و ارسال برخی مشخصه های امواج، هواشناسی، شوری و دمای آب را انجام می‌دهند در آب های مجاور بندر چابهار مستقر گردیده است. اطلاعات ثبت شده توسط بویه موج‌نگار بلافاصله از طریق امواج رادیوئی به یک ایستگاه ساحلی ارسال و از آنجا جهت انتشار اطلاعات مستقیماً به ایستگاه مرکزی (تهران) منتقل می‌شود. کلیه اندازه‌گیری های بخش عملیات میدانی به صورت پیوسته یک ساله، فصلی، و ماهانه-بسته به پارامترمورد ارزیابی- انجام شده است. برداشت‌های حاصل از این اندازه‌گیری ها پس از صحت‌سنجی، تحلیل و کنترل کیفی به همراه گزارشات مربوطه در اختیار تیم مطالعاتی و شبیه‌ساز قرار گرفته است.

بویه موج نگار

شکل 1- بویه موج نگار 

شکل 2 موقعیت نصب بویه موج‌نگار چابهار را نشان می‌دهد.

موقعیت نصب بویه موج‌نگار چابهار 

 شکل 2- موقعیت نصب بویه موج‌نگار چابهار

برداشت‌های بویه در بازه های زمانی مختلف استخراج شده و توسط تیم پروژه پردازش و بررسی شده است. ذکر این نکته ضروری است که بازدید ‌های هفتگی، ماهانه و شش ماهه از عملکرد بویه به طور مداوم انجام شده است. همچنین سلامت تمامی سنسورها نیز به صورت کامل کنترل شده و از عملکرد آنها اطمینان حاصل شده است. شکل 3 بررسی وضعیت عملکرد برداشت داده بویه موج‌نگار چابهار را نشان می‌دهد:

بررسی وضعیت عملکرد برداشت داده بویه موج‌نگار چابهار

 شکل 3- بررسی وضعیت عملکرد برداشت داده بویه موج‌نگار چابهار

 مراحل نصب و به آب اندازی بویه چابهار در موقعیت مورد نظر در تصویر زیر آورده شده است:

  مراحل نصب و به‌آب اندازی بویه چابهار در موقعیت مورد نظر  2مراحل نصب و به‌آب اندازی بویه چابهار در موقعیت مورد نظر 3

مراحل نصب و به‌آب اندازی بویه چابهار در موقعیت مورد نظر  4مراحل نصب و به‌آب اندازی بویه چابهار در موقعیت مورد نظر 1

شکل 4- مراحل نصب و به‌آب اندازی بویه چابهار در موقعیت مورد نظر 

اطلاعات بویه موج نگار که شامل پارامترهای اصلی موج از جمله ارتفاع، جهت و پریود می باشد به همراه اطلاعات ایستگاه هواشناسی آن در حافظه داخلی بویه ثبت شده و در هر تماس بویه با ایستگاه ساحلی نیز به این ایستگاه ارسال می‏شود. نمونه‌ای از نمودار گل موج و گل باد بدست آمده بعد از پردازش اطلاعات بویه چابهار در شکلهای 5 و 6 نشان داده شده است:

نمودار گل موج بویه موج نگار چابهار

  شکل 5- نمودار گل موج بویه موج نگار چابهار

نمودار گل باد بویه موج نگار چابهار طی شش ماه اول

 شکل 6- نمودار گل باد بویه موج نگار چابهار طی شش ماه اول