دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
 

فاز ششم

 محدوده مطالعات فاز ششم :

سواحل سوق الجیشی و اقتصادی مکران در طول تاریخ به عنوان یکی از مناطق استراتژیک، نظامی و تجاری برای ایران بوده است. سواحل دریای عمان، عقبه منطقه خلیج فارس در برابر دشمنان فرامنطقه‌ای ایران به حساب می‌آید و پیشینه تاریخی این سواحل به ۵۴۵ سال پیش از میلاد مسیح باز می‌گردد. توسعه‌ی اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران، یکی از سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.

محدوده مطالعات فاز ششم، سواحل ایرانی دریای عمان، واقع در جنوب کشور می‌باشد. این محدوده از خلیج گواتر در مرز ایران و پاکستان شروع شده و تا مرز دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان ادامه می یابد. منطقه خلیج چابهار–که قبلا در قالب همین نوع از مطالعات به صورت مبسوط بررسی شده است–در چارچوب محدوده مطالعاتی این پروژه قرار ندارد. شکل 1 نمایی از محدوده مورد مطالعه را نشان می‌دهد:

 

محدوده مطالعات

شکل 1- محدوده مطالعات فاز ششم (سواحل مکران)

 

 اهداف پروژه پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل مکران :

اهداف کلی مطالعات حاضر را می توان تهیه و تأمین اطلاعات هیدرودینامیک جهت دستیابی به یک مرجع قابل اطمینان برای بخش های دیگر مطالعات، طراحی سازه های ساحلی و فراساحلی، دادن اطلاعات مکفی به منظور شناسایی و ارائه راه حل کاربردی جهت رفع مشکلات موجود در مناطق مورد مطالعه از دیدگاه مهندسی سواحل و بررسی دقیق تغییرات خط ساحل جهت برنامه ریزی های آتی کشور بیان نمود.

اهداف کمی و کیفی اصلی پروژه پایش و شبیه سازی سواحل مکران به صورت زیر است:

  • تهیه، تامین و تحلیل اطلاعات پایه مورد نیاز مهندسی سواحل و سازه های ساحلی و دریایی در سواحل مکران
  • تحلیل پدیده های دریایی با توجه به نتایج حاصل از اندازه گیری های دریایی و شبیه سازی های ریاضی در منطقه مورد مطالعه
  • شناسایی و ارائه راهکار جهت رفع مشکلات موجود در مناطق خاص در محدوده های مطالعاتی از دیدگاه مهندسی سواحل
  • طبقه بندی مناطق مورد مطالعه از نقطه نظر مورفولوژی و مهندسی سواحل
  • بررسی تغییرات خط ساحل محدوده مورد مطالعه
  • ارائه طرح دراز مدت پایش منطقه مورد مطالعه از نظر مهندسی سواحل
  • بررسی و پیش یابی طوفان های حاره ای و ارائه مشخصات موج در مناطق مورد مطالعه در طول خط ساحل و در اعماق مختلف منطقه
  • پهنه بندی منطقه طرح بر اساس خطر پذیری در برابر سونامی
  • تهیه بانک اطلاعاتی از داده های ثبت شده
  • به روز رسانی و تدقیق مطالعات قبلی انجام شده مانند مدلسازی امواج دریاهای ایران (ISWM)، مطالعات مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی (ICZM) و برنامه مدیریت نوار ساحلی (SMP) در سواحل مکران