سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

مشاوران پروژه

مطالعات فاز پنجم پروژه پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل کشور با عنوان پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل شالی کشور، توسط  شرکت مهندسان مشاور پویا طرح پارس از ایران و دانشگاه وسترن از کشور استرالیا و با همکاری شرکت مهندسین مشاور نواندیشان محیط های رودخانه و دریا (نامرود) و موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو انجام می شود.

  موسسه تحقیقات آب  مهندسین مشاور پویا طرح پارس
  
 دانشگاه وسترن استرالیـا مهندسین مشاور نامرود