پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

ارزیابی مدل ریاضی ایرانی (PMO Dynamics)

به منظور صحت‌سنجی مدل ایرانی PMODynamics موارد زیر از سوی مشاور اجرا خواهد شد:

• اجرای مدل ایرانی در کنار سایر مدل‌های استفاده شده در پروژه از جمله شبیه‌سازی جریان، امواج، انتقال رسوب و ... و ارزیابی و مقایسه ی نتایج مدل ایرانی با سایر مدل‌های استفاده شده در پروژه

• بررسی توانایی‌ها، ضعف‌ها و تشریح مشکلات و امتیازات مدل ایرانی در قالب گزارش‌های کارشناسی

 
ار1

نمایی از مدل ایرانی PMODynamics

 
ار2

نمایی از محیط کاربری مدل PMODynamics