پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

مدل سازی جریان

شناخت پدیده های حاکم در دریای خزر، به عنوان بزرگترین دریاچه جهان، از اهمیت خاصی برای کشورهای همسایه این دریا برخوردار است. در این میان، بررسی جریان های حاکم در دریای خزر همواره با توجه به تاثیر آن در مسائل انتقال رسوب، طراحی بنادر و ناوبری از اهمیت دوچندانی برخوردار است. بررسی الگوی جریان در این دریا با توجه به عدم اتصال با آب های آزاد، توپوگرافی پیچیده و منحصر به فرد، هندسه خطوط ساحلی و تغییرات قابل ملاحظه دما و چگالی از پیچیدگی خاصی برخوردار است. در این مطالعات سعی شده است که با بررسی تمامی عوامل تاثیرگذار در جریان، به مدل­سازی عددی جریان در این حوضه بسته پرداخته شود و به منظور صحت سنجی مدل از داده های اندازه گیری استفاده شده است. به همین منظور، اثر وزش باد بر روی جریانات دریایی، اندرکنش موج و جریان به طور هم زمان، اثر تغییرات پارامترهای فیزیکی (تغییرات دما و شوری)، اثر ورودی آب رودخانه های بزرگ منطقه، تاثیر توپوگرافی و هندسه سواحل بر روی جریان بررسی شده است. نتایج مدلسازی نشان داده شده است که مهمترین عامل تشکیل جریان در دریای خزر، میدان باد می­باشد. کلیه مراحل شبیه سازی ریاضی جریان با استفاده از نرم افزار DHI MIKE انجام شده است.

علاوه بر این نتایج مدلسازی سه بعدی جریان نشان داده است که جریان ناشی از تغییرات چگالی و حرارت در دریای خزر وجود دارد و مقدار این جریان­ها کمتر از 2/0 متر بر ثانیه می­باشد. نواحی تحت تاثیر این جریان­ها بیشتر در مناطق آب عمیق بوده و تاثیری در مناطق کم عمق و فلات قاره سواحل جنوبی خزر ندارد.

 
ج1

نمونه ای از نتایج مدلسازی جریان در دریای خزر

 
ج2

نمونه ای از نتایج مدلسازی جریان در جنوب دریای خزر