پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

تدقیق بخش مدیریت نوار ساحلی ICZM

   

 به روز رسانی دستاوردهای مدیریت نوار ساحلی (SMP) مطالعات ICZM بر اساس اطلاعات اندازه‌گیری‌ها و شبیه‌سازی‌های ریاضی (موج، جریان و رسوب) استخراج شده از مطالعات از مهم‌ترین بخش‌های این مطالعات محسوب می‌شود.

تد0

 

اهم این مطالعات عبارتند از:

 • به روز رسانی تغییرات خطوط ساحلی

جهت پایش روند تغییرات خط ساحلی و تحلیل میزان جابجایی ­های مکانی آن در سواحل شمالی کشور طی بازه­های زمانی 1987 (1366)، 2000 (1379) و 2010 (1389)، از داده­ های تصاویر ماهواره ه­ای لندست سنجنده ­های TM و ETM+ استفاده شد.


تد2

ایندکس تصاویر لندست استفاده شده جهت استخراج خط ساحل

  


تد3

تغییرات خطوط ساحلی منطقه بندر آستارا (سال­های 1987، 2000 و 2010)

 

 • بررسی و تحلیل جریان‌های ساحلی شمال
 • بررسی مسائل و مشکلات موجود ناشی از وقوع پدیده‌های هیدرودینامیکی دریایی در سواحل کشور
 • تخمین نرخ و جهت انتقال رسوب موازی و عمود بر ساحل در بازه‌های منتخب ساحلی
 • تخمین نرخ و جهت انتقال رسوب بر روی ژئومورفولوژی ساحل و تغییرات آن در آینده
 • فرآیندهای فرسایش و رسوب‌گذاری در سواحل کشور
 • تقسیم‌بندی نوار ساحلی کشور در محدوده سلول‌های رسوبی
 • بررسی تغییرات تراز آب ناشی از طوفان، موج و Seiche در محدوده‌های ساحلی
 • تعیین حدود تقریبی منطقه شکست امواج (Surf zone) در طول خط ساحلی
 • بررسی داده‌های امواج و استخراج اقلیم موج در آب‌های ساحلی و دور از ساحل کشور
 • تهیه نقشه‌های مخاطرات دریایی از نقطه نظر امواج طوفانی
 • تهیه نقشه‌های مناطق آسیب‌پذیر از نظر نوسانات تراز دریا با مقیاس مطلوب
 • بررسی افزایش تراز آب ناشی از طوفان و موج در محدوده‌های ساحلی
 • اقلیم‌شناسی سواحل شمال کشور

در این خصوص داده­ های هواشناسی ایستگاه­ های سینوپتیک و کلیماتولوژی از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردیده و با استفاده از روش­های آماری مبتنی بر GIS نقشه­ های پهنه­ بندی دمای هوا، بارش و غیره استخراج شده ­اند.

 
تد3

نقشه پهنه بندی بارش در حاشیه جنوبی دریای خزر

 

 • دسته‌بندی اولیه نواحی مختلف نوار ساحلی براساس مشخصات امواج
 • ژئومورفولوژی مناطق ساحلی کشور

در بخش مطالعات ژئومورفولوژی سواحل شمالی کشور، نقشه­ های ژئومورفولوژی عمومی به تفکیک استان تهیه شد. مبنای تهیه نقشه ژئومورفولوژی عمومی استان­های گیلان، مازندران و گلستان، نقشه ژئومورفولوژی ایران با مقیاس 1:1.000.000 بوده که در سال 1373 تهیه شده است. در کنار این نقشه، از اطلاعات و داده­ های جمع­ آوری شده در این پروژه (نقشه لندفرم­ های تهیه شده در مطالعات SMP) و تصاویر ماهواره ه­ای لندست جهت بروز رسانی نقشه ­های ژئومورفولوژی عمومی استفاده گردید.

 
تد4

نقشه ژئومورفولوژی عمومی استان مازندران

نقشه لندفرم­ های ژئومورفولوژیکی ساحلی در قالب 18 شیت با مقیاس 1:250000 آورده شده است. جهت تهیه این نقشه­ ها از لایه لندفرم­ های ژئومورفولوژیکی مطالعات SMP استفاده شد؛ ضمن اینکه جهت کنترل دقت نقشه ها و موقعیت مکانی لندفرم­ های ترسیم شده بر روی آن­ها، از تصاویر ماهواره ه­ای لندست و Google Earth بهره گرفته شده و بعضاً اصلاحاتی در نقشه­ ها نیز اعمال گردید. شکل زیر ایندکس موقعیت قرارگیری شیت­ های 1:250.000 نقشه لندفرم­ های ژئومورفولوژیکی سواحل شمالی کشور را نشان می­ دهد.

 
تد5

ایندکس موقعیت قرارگیری شیت­های 1:250.000 نقشه­ های لندفرم ژئومورفولوژیکی


تد6  

نقشه لندفرم­های ساحلی منطقه بهشهر

 

شیب عمومی سواحل (نیمرخ عمود برساحل) در طول خط ساحلی

در این بخش بر اساس پروفیل برداری های انجام شده در طی پروژه پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل شمالی کشور و همچنین آخرین چارت های دریایی تولید شده توسط سازمان نقشه برداری کشور، اقدام به تهیه نقشه شیب مناطق ساحلی و استخراج خطوط تراز نواحی ساحلی شده است.

 
تد7

پروفیل بستر دریا در راستای عمود بر ساحل در اطراف بندر نکا (پروفیل ها در ماه های مختلف برداشت شده اند) 

 

استخراج اقلیم امواج در مناطق ساحلی و آب عمیق بخش جنوبی دریای خزر

در این بخش از نتایج مدل موج بزرگ مقیاس و میانی پروژه پایش جهت استخراج مشخصات امواج در نواحی عمیق و ساحلی استفاده شده است. مشخصات امواج در منطقه ساحلی و دور از ساحل به ترتیب در اعماق 5 و 50 متر مورد استفاده قرار گرفته اند و گلموج، گلباد و جداول رابطه ارتفاع، جهت و پریود امواج تهیه شده اند.

 
تد8

نقاط استخراج مشخصات امواج (عمق 50 متری)

 
تد9

نمونه ای از جداول رابطه ارتفاع و پریود موج

 
تد10

نمونه ای از گل موج های آب عمیق در فصول مختلف سال

 

دسته بندی اولیه نواحی مختلف نوار ساحلی براساس مشخصات امواج

بر اساس مدلسازی های بزرگ مقیاس امواج در قالب پروژه پایش و مطالعات شبیه سازی سواجل شمالی کشور، مشخصات موج در برخی نقاط در امتداد سواحل جنوبی دریای خزر مورد تحلیل آماری قرار گرفته و ارتفاع امواج حدی محاسبه شده است. بر این اساس نقشه های پراکندگی ارتفاع موج حدی با دوره بازگشت های مختلف تولید شده اند که نمونه ای از آنها در شکل زیر نمایش داده شده است.

 
تد11

نمونه ای از نقشه های مخاطرات دریایی از نظر امواج طوفانی