چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸

موج و جریان

 در این بخش از پروژه  اندازه گیری همزمان پارامترهای موج و جریان، در 14 ایستگاه دائمی و موقت به مدت 103 ماه انجام شده است. برای این منظور از 7 دستگاه اندازه گیری موج و جریان ADCP (دستگاه­های AWAC و Aquadopp) که در ایستگاه­های آستارا، انزلی، رودسر، نوشهر و بندر امیرآباد بصورت دائم نصب شده­ اند استفاده می شد. همچنین 2 دستگاه جریان سنج Aquadopp در بازه‌های دو ماهه در ایستگاه­های آستارا، انزلی، رودسر، نوشهر، امیرآباد، فریدونکنار و دهانه خلیج گرگان به کار گرفته شد. لازم به توضیح است ایستگاه­های متحرک با توجه به مناطق خاص پروژه جانمایی شده­ اند. در شکلهای زیر موقعیت ایستگاهها و در جدول مشخصات ایستگاهها ارائه شده است


م2 موقعیت قرارگیری ایستگاه­های ثابت اندازه گیری موج و جریان (ADCP)

 

موقعیت قرارگیری ایستگاه­های متحرک اندازه گیری موج و جریان

 مشخصات ایستگاههای ADCP

موقعیت

نوع دستگاه

عمق

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

تعداد روزهای برداشت

بازه زمانی

آستارا

Aquadopp

5 متر

48/896

38/389

49

31/03/2013 تا 18/05/2013

آستارا

AWAC

10 متر

48/921

38/388

433

28/10/2012 تا 18/01/2014

آستارا

AWAC

30 متر

49/051

38/366

400

29/10/2012 تا 18/01/2014

انزلی

Aquadopp

5 متر

49/501

37/478

59

19/05/2013 تا 16/07/2013

انزلی

Aquadopp

5/10 متر

49/447

37/491

361

29/11/2012 تا 18/01/2014

رودسر

AWAC

5 متر

50/289

37/209

35

28/03/2013 تا 16/05/2013

رودسر

AWAC

10 متر

50/304

37/212

426

18/10/2012 تا 02/01/2014

رودسر

AWAC

30 متر

50/352

37/232

407

18/10/2012 تا 13/01/2014

نوشهر

Aquadopp

5 متر

51/389

36/692

39

10/07/2013 تا 05/08/2013

نوشهر

AWAC

10 متر

51/388

36/698

426

15/10/2012 تا 09/02/2014

امیرآباد

Aquadopp

5 متر

53/33

36/85

51

04/08/2013 تا 3/11/2013

امیرآباد

AWAC

8/12 متر

53/411

36/914

381

21/11/2012 تا 22/01/2014

خلیج گرگان

Aquadopp

2 متر

54/02

36/90

15

08/01/2014 تا 23/01/2014

 همچنین برای بررسی صحت کارکرد دستگاههای مورد استفاده ، یکبار در ابتدای پروژه و یکبار در انتهای اندازه گیریها ( بهمن ماه 1392 ) کلیه دستگاهها در منطقه نوشهر و در عمق 10 متری نصب گردیدند که پس از یک هفته ثبت پیوسته اطلاعات ، نتایج حاصله مقایسه و صحت سنجی تجهیزات انجام پذیرفت.

 

سری زمانی پریود امواج ثبت شده توسط دستگاهها (بهمن ماه 1392)

 نمونه­ ای از اندازه­ گیری­ های موج و جریان در ایستگاه 10 متری بندر انزلی (شکل بالا: ارتفاع موج، شکل وسط: سرعت جریان و شکل پایین: جهت جریان)

علاوه بر این در طول مدت اندازه­ گیری­ ها از سه دستگاه بویه موج‌نگار متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی نیز استفاده شد. این بویه­ ها در ایستگاه­های امیرآباد، انزلی و نوشهر نصب شده بودند که در پایان دوره اندازه گیریها توسط مشاور تحویل سازمان بنادر ودریانوردی گردیدند. برای دریافت اطلاعات ثبت شده توسط بویه های‌ موج‌نگار می توانید به لینک http://marinedata.pmo.ir مراجعه نمایید.


م3

نمایی از بویه نصب شده در ایستگاه نوشهر به منظور ثبت داده­های موج و هواشناسی

  

تصاویر زیر دستگاه های اندازه گیری موج و جریان (ADCP) بکار گرفته شده در پروژه را نمایش می دهند:

م5

دستگاه اندازه گیری موج و جریان AWAC

 


م6

دستگاه های اندازه گیری موج و جریان AWAC و Aquadopp

 

در شکل زیر غواصان در حال آماده شدن به منظور نصب دستگاه های اندازه گیری در کف دریا می باشند:

نن