دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

پارامترهای محیط زیستی

 

اهم مواردی که در اندازه‌گیری پارامترهای زیست‌محیطی در این پروژه مورد توجه قرار خواهند گرفت عبارتند از:

نمونه برداری های شامل نمونه های آب و رسوب جهت ارزیابی پارامترهای هیدروکربنی، فلزات سنگین BOD،COD ، ،DO فسفات، نیترات، ذرات معلق، کلروفیل، نیتروژن غیر آلی کل TIN)، SRP، دما، شوری، PH، اکسیژن محلول و ... ) برای سه رودخانه، سه بندراصلی و سه تالاب، خلیج گرگان و نیز سواحل مراکز مهم جمعیتی.

 

اندازه گیری داده های Baseline آلودگی به کمک Bio Indicator ها؛

داده های حاصل می بایست 10 سال اخیر را در برگرفته، آلاینده های آلی و غیرآلی را پوشش داده و داده های مورد نظر را با دقت یک سال یا بهتر از آن فراهم آورد.


پز1

اندازه گیری هر کدام از پارامترهای فوق الذکر نیازمند تجهیزات آزمایشگاهی بخصوصی می باشد. گروه همکار بخش اندازه گیری میدانی این پروژه دارای تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته ای می باشد که در ادامه به اختصار برخی از آنها توضیح داده می شوند.

 

 دستگاه کروماتوگرافی یونی ( (Ion Chromatography

روش کروماتوگرافی یونی روشی سودمند برای جداسازی یون ها و مولکول های قطبی بر اساس بار آنها است. اصول این دستگاه بر مبنای جداسازی و اندازه گیری با دتکتور هدایت سنج می باشد، لذا بر این اساس بسیاری از مزاحمتها در حین آنالیز حذف خواهد شد. از روش کروماتوگرافی یونی برای آنالیز شیمیایی آب و نیز گونه های بیوشیمیائی مانند آمینواسیدها و پروتئین ها استفاده می شود. با این روش آنیونها و کاتیونهای معمول در آب با دقت در حد ppb اندازه‌گیری می شوند. در این پروژه برخی عناصر مانند کلسیم، منیزیم، نیترات و .. توسط این دستگاه قابل تشخیص می باشند.


پز2  

دستگاه کروماتوگرافی یونی

 

 دستگاه Total Organic Carbon (TOC) مدل Shimadzu

توسط این دستگاه می توان پارامترهای زیر را با دقت بالا در نمونه های آب و خاک شناسایی نمود.

-          مجموع کربنهای آلی (Total Organic Carbon)

-          مجموع کربن های غیر آلی (Inorganic Carbon)

-          مجموع کل کربنها (Total Carbon)

-          مجموع کل نیتروژن (Total Nitrogen)


پز3    

دستگاه Total Organic Carbon

 

 دستگاه کروماتوگرافی گازی همراه با دتکتور طیف سنج جرمی (Gas Chromatography–Mass Spectroscopy)

از این دستگاه می توان جهت شناسایی موارد زیر استفاده نمود:

-          آنالیز و جداسازی مواد آلی ، مشتقات کلر دار آلی سبک

-          شناسایی هالومتان­ها

-          آنالیز ترکیبات آروماتیک چند حلقوی

-          آنالیز و جداسازی MTBE

-          شناسایی ترکیبات آلی فرار یا  VOC(Volatile Organic Compound)

 
پز4

دستگاه کروماتوگرافی گازی همراه با دتکتور طیف سنج جرمی

 

دستگاه جذب اتمی (Spectrometer Atomic Absorption) مدل Varian

این دستگاه برای سنجش میزان فلزات سنگین موجود در نمونه ها استفاده می شود. جذب اتمی بر اساس تابش و جذب اتم های خنثی در درجه حرارتی پایین تر از طیف تابشی یعنی 2000 درجه سلسیوس می باشد. برای سنجش، نمونه ها باید بصورت محلول باشد. در اولین قدم آزمایش، محلول حاوی عنصر بوسیله شعله هوا و استلین می سوزد و در 2000 درجه سلسیوس بخار می شود. در اثر بخار شدن قسمت اعظم عناصر موجود در محلول به حالت خنثی در می آید. و توسط لامپ کاتدی (لامپ مخصوص برای هر عنصر) جذب می شود. در این حالت شدت اشعه تابش اولیه کمتر می شود. تفاوت شدت دو شعاع برابر با عیار عناصر موجود در محلول است. همچنین این دستگاه دارای سیستم Furnace و پمپ VGA جهت اندازه‌گیری عناصر در حدppb  می‌باشد.

 
پز5

دستگاه جذب اتمی، مدل Varian

 

دستگاه پلاسمای جفت شده القایی Inductively Coupled Plasma (ICP) مدل Varian

این دستگاه قادر به اندازه گیری فلزات سنگین در نمونه های مایع، جامد و بیولوژیکی بر اساس انتشار پلاسما می باشد. جهت آنالیز نمونه جامد ابتدا هضم صورت گرفته و سپس نمونه محلول را به دستگاه تزریق می‌نماییم. این دستگاه توانایی اندازه گیری عناصر مختلف را با حد تشخیص ppm-ppb دارا می باشد.

 
پز6

دستگاه پلاسمای جفت شده القایی  (ICP)مدل Varian

 تاریخ بروزرسانی : ۸ شهریور ۱۳۹۵ ۱۱:۱۴

اطلاعات بیشتر :