دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

نمونه برداری رسوب

در این پروژه مجموعاً  حدود 600 نمونه رسوب برداشت شده است. عملیات برداشت نمونه‌های رسوبی در دو مجموعه انجام گردید که مکمل یکدیگر هستند:

برداشت نمونه‌های رسوبی از بستر دریا از 92 مقطع عمود بر ساحل و در حدود 6 نقطه در هر مقطع )جمعاً 560 برداشت(.

برداشت نمونه‌های رسوبی از بستر رودخانه در 13 مقطع عرضی و 3 نقطه در هر مقطع (جمعاً 40 برداشت(

تعداد و چیدمان محل برداشت نمونه‌های رسوب به گونه ای انتخاب شد که هم نماینده وضعیت تمام طول سواحل ایرانی دریای خزر باشد و هم در اطراف سازه­ ها، مصب ­ها و عوارض خاص به اندازه کافی متمرکز شده باشد.

هدف از نمونه برداری رسوب، تامین اطلاعات مورد نیاز برای محاسبات حمل رسوب ساحلی می­باشد. مقدار حمل رسوب ساحلی علاوه بر مشخصات موج، تابعی از دانه بندی و وزن مخصوص رسوبات بستر و شیب بستر نزدیک ساحل نیز می­باشد. اطلاعات دانه بندی رسوب در ناحیه نزدیک ساحل برای هر نوع مطالعه مربوط به جابجایی رسوب ساحلی لازم می‌باشد. از طرف دیگر احداث تأسیسات ساحلی در هر قسمت از سواحل ایرانی به‌صورت بالقوه ممکن و محتمل می‌باشد. بنابراین ضروری است که بانک اطلاعاتی از اطلاعات رسوب ناحیه surf zone به وجود آید که مناطق و گونه‌های مختلف ساحلی ایران را در حاشیه خزر پوشش دهد.

موقعیت مکان­های برداشت نمونه­ های رسوب و همچنین نمونه­ ای از دانه ­بندی­های انجام شده در سواحل غربی دریای خزر در زیر نمایش داده شده است.

ایستگاه‌های نمونه‌برداری‌شده در مرحله اول برداشت رسوب واقع در دریای خزر


ر1


ر2  

محل برداشت نمونه­ های رسوب در سواحل غربی دریای خزر

 


ر3  

نمونه­ ای ازمنحنی دانه­ بندی رسوبات برداشت شده

 

اندازه گیری ذرات رسوبی توسط دستگاه Laser Particle Size مدلAnalysette 22  صورت گرفته است.

این دستگاه که برای اندازه‌گیری دانه بندی ذرات به کمک نور لیزر به کار می رود، اطلاعات مربوط به دانه‌بندی ذرات و شناسایی شکل ذرات را به صورت همزمان ارائه می‌دهد. همچنین با داشتن 2 کانال مستقل برای اندازه‌گیری به روش تر و یا خشک قادر است آنالیز دانه‌بندی ذرات جامد را برای تمامی نمونه های مایع، جامد و سوسپانسیون در کمترین زمان ممکن انجام دهد. محدوده اندازه‌گیری ذرات در این دستگاه بین 0.08 تا 2000 میکرون می‌باشد. این دستگاه برای ذرات بزرگتر از 2000 میکرون نیز قابلیت اتصال الک را به خود دارد.


ر4  

دستگاه  Laser Particle Sizeمدل Analysette 22

  در تصاویر زیر مراحل جمع آوری نمونه های رسوب بمنظور بررسی دانه بندی ذرات رسوبی قابل مشاهده است:


ر5  

برداشت نمونه رسوب بستر  از رودخانه‌های اطراف نوشهر


ر6  

نمونه برداری از بستر رودخانه چالوس

 
ر7
 

نمونه بردار چنگکی مورد استفاده در پروژه پایش


ر8  

تصویری از فضای داخل نمونه بردار چنگکی