پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

اندازه گیری پارامترهای فیزیکی

 

پارامترهای فیزیکی مورد اندازه‌گیری در پروژه پایش و مطالعات شبیه‌سازی سواحل شمالی کشور دما، شوری (هدایت الکتریکی)، اکسیژن محلول و کدورت آب می باشند و اندازه گیری این پارامترها در 4 مرحله طی یک سال ( هر فصل یکبار) انجام شده که مرحله اول در اسفند ماه 1391، مرحله دوم در خرداد ماه 1392 ، مرحله سوم در شهریور ماه 92 و مرحله آخر هم در آذر ماه 92 انجام شده است .  اندازه گیریها در 10 مقطع و هر مقطع در برگیرنده 10 ایستگاه ( نقطه ) در عمق های مختلف تا حداکثر عمق 60 متر و در طول سواحل جنوبی دریای خزر انجام شده است.

در شکل زیر نمایی از دستگاه خودثبات RCM9  که جهت برداشت پارامترهای فوق مورد استفاده قرار گرفته است نشان داده شده  و مشخصات فنی سنسورهای این دستگاه درجدول زیر آورده شده‌ است.

 
پ1

دستگاه خودثبات RCM9

 

مشخصات فنی سنسورهای RCM9

  
پ2

نحوه ثبت داده‌ها توسط این دستگاه به اینصورت است که  اطلاعات بصورت خودکار در حافظه دستگاه ثبت می‌شوند و بعد از پایان هر دوره اندازه‌گیری اطلاعات دستگاه در کامپیوتر تخلیه شده و فایل الکترونیکی اطلاعات ایستگاه‌ها مورد بازبینی و پردازش قرار می‌گیرد تا در صورت اطمینان از صحت داده ها در مرحله بعد نمودارهای دما، شوری و سایر پارامترهای فیزیکی توسط کارشناسان، ترسیم و تحلیل گردد. در شکل زیر نمونه ای از پروفیل قائم دما نمایش داده شده است.

 
پ3

پروفیل قائم دما  

علاوه بر این در برخی مناطق اقدام به اندازه گیری پارامترهای دما و شوری آب توسط دستگاه CTD پیشرفته تر با نام CastAway شده است. در این مناطق که شامل سواحل رامسر، کانال بندر انزلی و خلیج گرگان می باشد، تعداد زیادی پروفیل برداری پارامترهای فیزیک آب در مدت زمان اندکی صورت گرفته و تصویری سه بعدی از تغییرات پارامترهای مذکور تهیه شده است.

 
پ4

محل برداشت پارامترهای دما و شوری در سواحل رامسر

 
ث

منحنی هم دما مربوط به سواحل رامسر

 
ن

مقاطع عرضی پروفیل شوری آب در سواحل رامسر تاریخ بروزرسانی : ۹ شهریور ۱۳۹۵ ۱۰:۳۷

اطلاعات بیشتر :