شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸

بانک اطلاعاتی

در این پروژه طراحی و پیاده سازی GIS Enterprise با حداقل مشخصات ذیل از سوی مشاور صورت خواهد گرفت:

• بررسی نقاط قوت و ضعف پایگاه داده تهیه شده در مطالعات قبلی

• طرح و پیشنهاد ایجاد ابزار جدید در پایگاه اطلاعات داده

• توسعه پایگاه داده در سیستم‌های استاندارد

• بارگذاری اطلاعات جمع‌آوری شده در مجموعه اطلاعات پایه:هم اکنون تمامی اطلاعات جمع­آوری شده در طول این پروژه بر روی سرور اصلی سازمان بنادر و دریانوردی بارگذاری شده است.

• بارگذاری اطلاعات اندازه‌گیری شده جدید در مجموعه اطلاعات میدانی:با توجه به گذشت حدود 9 ماه از اندازه­گیری میدانی، تمامی اطلاعات جمع­آوری شده در طول این پروژه از جمله داده­های موج و جریان، هواشناسی و تراز سطح آب بر روی سرور سازمان بنادر و دریانوردی بارگذاری شده است.

• بارگذاری اطلاعات ورودی و خروجی و Model set up و ... نتایج مدل‌سازی و تحلیل‌ها در مجموعه اطلاعات تحلیلی

 
بان

لایه های اطلاعاتی در مدلسازی GISتاریخ بروزرسانی : ۸ شهریور ۱۳۹۵ ۱۶:۲۱

اطلاعات بیشتر :