دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
 

فاز پنجم

سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یکی از متولیان اصلی امور دریا و سواحل، در راستای وظایف حاکمیتی خود و در ادامه مطالعات قبلی صورت گرفته از جمله طرح اندازه گیری پارامترهای دریایی، مدلسازی امواج دریاهای ایران و طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور، طرح ملی پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل کشور (به صورت مرحله ای) را تعریف نموده است.

در همین راستا دو گام نخست طرح مزبور در چهار مرحله در بخشهایی از استانهای سیستان و بلوچستان و بوشهر و استان هرمزگان در دست انجام بوده و خوشبختانه با اتمام مرحله نخست این گام در منطقه خلیج چابهار نتایج ارزشمندی حاصل گردیده است.

در این راستا سازمان بنادر ودریانوردی در نظر دارد در گام سوم سواحل استان های شمالی کشور را تحت پوشش این مطالعات قرار دهد.

اهداف کلی از انجام این مطالعات را می توان تهیه و تامین اطلاعات هیدرودینامیک و مورفولوژیک جهت دستیابی به یک مرجع قابل اطمینان برای مطالعات و طراحی سازه های ساحلی و فراساحلی، شناسایی و ارائه راه حل کاربردی جهت رفع مشکلات موجود در مناطق مورد مطالعه از دیدگاه مهندسی سواحل و بررسی دقیق تغییرات خط ساحل در مناطق مورد مطالعه جهت برنامه ریزی های آتی کشور بیان نمود.

محدوده مطالعات

محدوده مورد مطالعه شامل سواحل استان های شمالی کشور به صورت یکپارچه و یک مرحله ای می‌باشد.

شکل شمال

محورهای مطالعه

-          جمع آوری اطلاعات موجود (باد و موج و رسوب، پارامترهای زیست محیطی و...)

-          اندازه گیری پیوسته پارامترهای دریایی (موج، جریان، هواشناسی، رسوب و ...) در هر یک از محدوده های مطالعاتی بمدت یکسال و تحلیل اطلاعات حاصل.

-          شبیه سازی ریاضی پدیده‌های دریایی در مناطق مورد مطالعه (موج، جریان، رسوب و ...)

-          تحلیل پدیده های دریایی با توجه به نتایج حاصل از اندازه گیری های دریایی و مدلسازی در منطقه مورد مطالعه.

-          بررسی مشکلات موجود در مناطق خاص در محدوده‌های مطالعاتی و ارائه طریق کاربردی در خصوص چگونگی رفع و یا کاهش مشکلات (ازدیدگاه مهندسی سواحل و محیط زیست)

-          ارائه مشخصات امواج طراحی(تا دوره بازگشت صدساله)در مناطق مورد مطالعه علی الخصوص در نزدیکی سازه و تاسیسات مهم.

-          کلاسه بندی مناطق مورد مطالعه از نقطه نظر مورفولوژی و مهندسی سواحل.

-          ارائه طرح دراز مدت مونیتورینگ منطقه مورد مطالعه از نظر مهندسی سواحل.

-          بررسی تغییرات خط ساحل محدوده مورد مطالعه.

-          بروز رسانی و تدقیق مدلسازی امواج دریاهای ایران.

-          تدقیق و بروز رسانی نتایج مدل ریاضی ایرانی در محدوده طرح.

-          تدقیق و به روز رسانی بخش SMP مطالعات ICZM.

-          تهیه بانک اطلاعات جمع آوری و ثبت شده.