پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

پیشنهاد طرح پایش دراز مدت

 1-         اندازه‌گیری باد

در حال حاضر 10 ایستگاه سینوپتیک در نزدیکی سواحل و جزایر استان هرمزگان در حال برداشت و ثبت داده‌های باد با تواتر 3 ساعته می‌باشند. در طی مطالعات پایش و شبیه‌سازی سواحل استان هرمزگان به عدم وجود کیفیت در داده‌های باد در راستای خط ساحلی استان هرمزگان پی برده شد. بنابراین شش ایستگاه هواشناسی برای تعریف وضعیت باد در راستای این خط ساحلی پیشنهاد می‌گردد. ایستگاه‌های پیشنهادی در جزایر لاوان، فارور، لارک و سواحل بنادر سیریک، جاسک و گوکسر واقع شده‌اند که در ادامه نشان داده شده است.

 longterm1

موقعیت ایستگاه‌های پیشنهادی برای طرح مانیتورینگ دراز مدت استان هرمزگان

 

پیشنهاد می‌گردد که برای طرح دراز مدت مانیتورینگ منطقه داده‌های باد با فواصل زمانی یک ساعته ثبت شوند. بر اساس آخرین تجربیات تیم اندازه‏گیری این مشاور مناسبترین و بهترین ایستگاه بادی که بتوان در این مناطق مورد استفاده قرار گیرد ایستگاه IRDAM Model WST 6000N می‏باشد. این ایستگاه معمولاً در سایتهای نظامی و بر روی سکوها قرار می‏گیرد که شرایط بسیار سخت محیطی را دارند. این دستگاه نیاز به کالیبراسیون نداشته و تنها پس از خرابی سنسور نسبت به تعویض آن اقدام می‏شود.

 

2-         اندازه‌گیری امواج

شبکه‌های اندازه‌گیری دریایی ساحلی و دور از ساحل مانند بویه‌ها، اطلاعات ضروری را برای سرویس‌های پیش‌بینی و اخطار اقیانوس‌شناسی و هواشناسی فراهم می‌کنند. شبکه‌ای متشکل از شش بویه موج برای ارائه پوشش کامل اطلاعات پیشنهاد شده است. ایستگاه‌های پیشنهادی در جزایر لاوان، فارور، لارک و سواحل بنادر سیریک، جاسک و گوکسر واقع شده‌اند. این ایستگاه‌ها در مجاورت ایستگاههای ثبت باد در نظر گرفته شده اند، تا در صورت امکان بتوان از بویه به جای دستگاه اندازه‌گیری استفاده نمود. در این صورت می‌توان اندازه‌گیری ها را در عمقهای بیش از 30 متر نیز انجام داد.

فواصل میان اندازه‌گیری پارامترهای موج در دریای عمان و خلیج‌فارس باید کوتاهتر از مدت زمان رخداد پیک طوفانها باشد. در خلیج‌فارس طوفانهای شرقی و جنوب شرقی (قوس) در پاره‌ای از مواقع بسیار شدید و کوتاه مدت می‌باشند. لذا جهت ثبت تمامی طوفانها در این منطقه لازم است فواصل اندازه‌گیری امواج حداکثر یک ساعته در نظر گرفته شوند.

همچنین چهار ایستگاه لاوان، فارور، لارک و جاسک در اولویت اول و دو ایستگاه سیریک و گوکسر در صورت بودجه کافی و نیاز توصیه می‌گردد. در این بخش پیشنهاد می‏گردد از یک دستگاه بویه مدل DB 4700  که یکی از بهترین ایستگاه‏های اقیانوسی موجود است استفاده گردد. این بویه بر اساس درخواست استفاده کننده می‏تواند به سنسورهای مختلفی مجهز شده وقابلیت اندازه‏گیری هر نوع پارامتر دریایی از طریق آن امکان پذیر است.

 

3-         اندازه‌گیری جریان

با توجه به اقلیم سواحل استان هرمزگان 3 دستگاه اندازه‌گیری جریان پیشنهاد شده است. دستگاه‌های اندازه‌گیری موج همزمان قادر به اندازه‌گیری جریان در عمق نیز می‌باشد. لذا شش دستگاه پیشنهادی در بخش قبلی نیز می‌توانند برای اندازه‌گیری جریان مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به این مسئله که در تنگه خوران پدیده جزرمد بر پدیده موج غالب می‌باشد، سه دستگاه صرفا برای اندازه‌گیری جریان در این محدوده پیش‌بینی شده است. فواصل میان اندازه‌گیری پارامترهای جریان در حداکثر یک ساعته در نظر گرفته شوند. همچنین چهار ایستگاه لاوان، فارور، لارک و جاسک در اولویت اول و دو ایستگاه سیریک و گوکسر در صورت بودجه کافی و نیاز توصیه می‌گردد.

تجهیزات اندازه‏گیری جریان به نحوی پیش بینی شده که بهمراه آن امواج کرانه‏ای نیز برداشت گردند. این موضوع برای تحلیل‏های اندرکنش جریان، باد و موج بسیار با اهمیت خواهد بود. از اینرو یک سیستم ساحلی ساخت کارخانه Nortek که مجهز به سیستم ارسال اطلاعات از طریق رادیویی – مخابراتی است پیشنهاد گردیده است. این سیستم از یک ایستگاه Aquadopp که بصورت کف خواب بر بستر دریا نصب می‏گردد، تشکیل شده و با اتصال کابل تخلیه داده‏ها به سیستم GSM که بر روی یک بویه نصب گردیده قابلیت ارسال اطلاعات را برای هر محلی که کاربر مورد نظر دارد خواهد داشت.

longterm2  

سیستم Aquadopp ساحلی مورد استفاده در طرح دراز مدت پایش

 

4-         خط ساحلی

با ابداع سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، استفاده عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای در تحلیل تغییرات خط ساحلی در سال‌های اخیر بیشتر گردیده است. مقایسه عکس‌های هوایی تاریخی و تصاویر ماهواره‌ای در GIS امکان تحلیل تغییرات خط ساحلی را در مناطق گسترده فراهم می‌کند. در مطالعه حاضر، تحلیل تغییر خط ساحلی در خطوط ساحلی استان هرمزگان به کمک عکس‌های هوایی 1993 و 1967 و تصویر ماهواره Quick bird انجام گرفت. پیشنهاد شده است که هر سه سال یکبار تحلیل تغییر خط ساحلی با استفاده از عکس‌های ماهواره‌ای با دقت بالا تکرار شود. این اقدام کمک به مونیتورینگ اثرات احتمالی توسعه های آتی بر خط ساحلی، کمک به طراحی هر گونه برنامه‌های معتدل‌سازی (plan (Mitigation و ارائه اطلاعات دقیق‌تر در مورد نرخ رسوب و فرسایش خط ساحلی خواهد کرد.

 

5-         پروفیل ساحلی و نمونه‌ برداری رسوب

در خلیج‌فاری سه علت جنس سخت سواحل و همچنین کمبود مصالح رسوبی تغییرات پروفیل ساحلی بسیار کند می‌باشد. به همین دلیل پیشنهاد می‌گردد که پروفیل ساحل هر دو سال یکبار برای بنادر مهمی چون رجایی، لنگه و کنگ در اوایل فصل تابستان برداشت گردد.

در دریای عمان به علت دردسترس بودن مصالح رسوبی در سواحل دریای عمان و همچنین با توجه به طوفانهای شدید موسمی در این منطقه، تغییرات پروفیل ساحلی قابل توجه می‌باشد، لذا پیشنهاد می‌گردد که برای بنادر مهم استان هرمزگان در دریای عمان، همچون بنادر سیریک، کوه‌مبارک و جاسک پروفیل ساحلی هر سال پس از فصل موسم برداشت گردد.

پیشنهاد می‌گردد، برای هر منطقه تقاطع موج شکنهای موجود در بندر با خط ساحل به عنوان نقطه شروع در نظر گرفته شده و تا 500 متر از هر طرف فاصله پروفیل‌ها 50 متر، تا 1 کیلومتر از هر طرف فاصله پروفیل‌ها 100 متر و تا 2 کیلومتر از هر طرف فاصله پروفیل‌ها 200 متر در نظر گرفته می­شود. بدین ترتیب برای هر منطقه 40 پروفیل با فواصل 50 متر، 100 متر و 200 متر برداشت می­گردد.