چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸

سوزا

بندر سوزا

شهر بندری سوزا در سی‌ کیلومتری غرب شهر قشم و در جنوب شرقی جزیره قشم واقع شده است. براساس بررسی‌های انجام شده و اطلاعات موجود، موج‌شکن‌های بندر فعلی سوزا در سال 1362 شمسی (1983 میلادی) ساخته ‌شده‌اند. درحال حاضر نیز این بندر دارای تأسیسات خاصی نبوده و اندک تأسیسات موجود نیز به علت انباشته شدن رسوب کارایی خود را از دست داده است. اخیراً مطالعاتی جهت پیشنهاد محل جدید برای بندر انجام گردیده است. مختصات موقعیت بندر فعلی و موقعیت پیشنهادی جهت ساخت بندر جدید در جدول آورده شده است.

 suza2

موقعیت بندر سوزا

به‌طور کلی در منطقه بندر سوزا میدان امواج و جریان ضعیف می‌باشند. منطقه جنوبی سواحل قشم به تناوب دارای سواحل صخره‌ای و ماسه‌ای است که با توجه به ضعف شرایط هیدرولیکی توقع فعالیت رسوبی چندانی در منطقه نمی‌باشد. در سواحل صخره‌ای، فرسایش بسیار کُند در حال انجام است و سواحل ماسه‌ای مابین آن‌ها نیز رفتاری مجزا از سواحل مجاور داشته و الگوی رسوبی کاملاً محلی است.


 suza3

ناحیه‌های مطالعه رسوب منطقه سوزا


در ناحیه A در شرق بندر کنونی سوزا، وجود خور-مصب‌ها و ورود رسوب رودهای فصلی و همچنین موقعیت جزایر ناز، باعث شده رفتار محلی این ناحیه از رفتار سواحل جنوب قشم متفاوت باشد. فعالیت رسوبی در این منطقه به جهت رسوبات رودهای فصلی شدید بوده که باعث مشکل دار شدن بندر سوزا نیز شده است. شرایط ذکرشده باعث شده تا ساخت بندر آتی سوزا و یا بهبود بندر حاضر در این منطقه منتفی باشد.

 suza4

 

تصویر دهانه و حوضچه و ساحل شمالی بندر صیادی سوزا (در زمان جزر)


ناحیه B از جمله مناطق صخره‌ای محسوب می‌شود. در این ناحیه فرآیند رسوبی بسیار کُند است و نرخ انتقال رسوبات با عنایت به جنس صخره‌ای و سنگی بستر تقریباً صفر است. وجود دو دماغه در دو سمت این محدوده و شکل بیرون زدۀ آن از منفک شدن فرآیند رسوبی از سواحل مجاور حکایت دارد؛ بنابراین ورود رسوب از دیگر نقاط به این سواحل نیز منتفی است.

ناحیه C از مناطق ماسه‌ای مابین صخره‌ها محسوب می‌شود. این منطقه در حالت کلی در تعادل رسوبی بوده و خط ساحل نیز تغییر چندانی ندارد. چنانچه سازه‌ای در این منطقه احداث شود پتانسیل نرخ انتقال رسوبی ، فعال شده و باعث تغییر خط ساحل و پیشروی آن در سمت غرب موج‌شکن خواهد شد. با توجه به عدم وجود منبع رسوبی مناسب این تغییر خط ساحل کم خواهد بود.

 suza5

شرایط انتقال رسوب در منطقه سوزا