دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

سیریک

سیریک

سیریک یکی از شهرهای استان هرمزگان در جنوب ایران و شرق استان هرمزگان است. این شهر در بخش بیابان شهرستان میناب و در کرانۀ دریای عمان قرار دارد. از طریق راه اصلی در ۷۰ کیلومتری میناب و ۱۵۰ کیلومتری جاسک قرار دارد.

بندر چندمنظوره سیریک در سواحل شهر سیریک واقع شده است. کار احداث این بندر از سال 1385 (2006 میلادی) آغاز گردیده و ساخت این بندر در سال 1389 (2010) پایان یافته و در حال حاضر دارای تأسیسات خاصی نمی‌باشد. مختصات موقعیت بندر در جدول آورده شده است.

sirik

sirik  

شکل1- موقعیت بندر سیریک

هرچند در منطقه بندر سیریک امواج بالای یک متر با فرکانس وقوع نسبتاً پایین اتفاق می‌افتند، ولی به‌طور کلی میدان هیدرودینامیک ضعیف می‌باشند. مناطق اطراف بندر سیریک، خصوصاً منطقه جنوبی آن خور-مصب‌های متعددی واقع شده است که در تعیین فرآیندهای رسوبی و همچنین الگوهای موج و جریان به جهت ایجاد بسترهای کم عمق و همچنین اثر شرایط عمومی خور-مصب‌ها از لحاظ ورود و خروج دبی بسیار مؤثر نشان می‌دهند. از طرف دیگر خورها در جذب رانۀ رسوبی و در مقابل تأمین رسوب نقش بازی می‌کنند.

پتانسیل انتقال رسوب خالص منطقه از جنوب به شمال برآورد شد که باتوجه به پرس‌و‌جوی محلی و شواهد کلی، منطقی به‌نظر می‌رسد. باتوجه به این‌که کم‌تر از 4 سال از احداث بندر می‌گذرد تغییرات خط ساحل هنوز محسوس نیست، هرچند رسوب‌گذاری در پشت هر دو موج‌شکن توسط ماهیگیران گزارش شده است. رودخانه گز در جنوب به‌همراه پتانسیل جنوب به شمال انتقال رسوب، وجود رسوب‌گذاری در پشت بازوی جنوبی را به‌همراه داشته است. از طرف دیگر، خور-مصب قندی در فاصله 500 متری شمال بندر سیریک می‌باشد که باعث شده است فارغ از جهت خالص رانۀ رسوبیِ از جنوب به شمال، رسوبات قابل توجهی در این منطقه از شمال به جنوب منتقل شده و در ساحل شمالی بندر به دام بیافتند؛ این رسوبات با گذشت تنها 4 سال از شروع به ساخت بندر و یک سال از بهره‌برداری آن، باعث کم شدن عمق در دهانه و ایجاد مشکل برای عبور و مرور لنج‌ها کرده است.

sirik2

شکل2- ساحل شمالی بندر سیریک

sirik3

شکل3- ساحل جنوبی بندر سیریک

 sirik-sedi

شکل4- نمایش فرآیند رسوبی در منطقۀ سیریک