دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

لنگه و کنگ

مطالعات رسوب و مورفولوژی نقاط خاص

این بخش مربوط به مطالعۀ سطح سوم مطالعات رسوب سواحل طولانی هرمزگان و جزیره قشم می باشد که شامل مطالعات نقاط با اهمیت بالا (hot spots) است. این نقاط از طرف کارفرما مشخص گردیده‌اند و نیاز به مطالعات محلی مستقل دارند. در سطح سوم از مطالعات رسوب سواحل هرمزگان، به بررسی شرایط موجود و همچنین دامنه مسائل و مشکلات احتمالی ناشی از انتقال رسوبات در سواحل اطراف نقاط خاصِ مطرح پرداخته شده است.

این نقاط شامل بنادر لنگه، کنگ، سوزا، سیریک ،کوه مبارک و شهید رجایی می‌باشد. مطالعات رسوب، نقاط خاص (hotspots) در واقع سطحی از مطالعات را شامل می‌شود که به بررسی موردی و دقیق این مناطق با بهره‌گیری از کلیه اطلاعاتِ در دسترس و روش‌های مرسوم و مناسب می‌پردازد.

جهت انجام مطالعات در نقاط خاص علاوه بر بررسی گزارش‌های پروژه‌های محلی و منطقه‌ای که به‌طور موردی توسط مهندسان مشاور دیگر در این مناطق انجام شده است و در هر نقطه به‌طور مجزا معرفی می‌شود؛ گزارش‌ها و اطلاعات مراحل قبل پروژۀ "پایش و مطالعات شبیه‌سازی سواحل استان هرمزگان" استفاده شده است که شامل موارد زیر می‌باشد:

·         مدلسازی میدان باد سواحل استان هرمزگان

·         مدلسازی میدان موج سواحل استان هرمزگان

·         مدلسازی جریانات جزرومدی سواحل استان هرمزگان

·         مطالعات ژئومورفولوژی سواحل استان هرمزگان

·         مطالعات رسوب رودخانه‌های منتهی به سواحل استان هرمزگان

·         تعیین سلول‌ها و زیرسلول­های مطالعات رسوب سواحل استان هرمزگان

در این سری از گزارش‌ها، موقعیت بندر و شرایط موجود در منطقه شامل شرایط هیدرودینامیک، منابع رسوبی، مشخصات کلی خط ساحل و هم‌چنین مقاطع عرضی منطقه مورد بررسی قرار گرفته و سپس براساس ارزیابی اطلاعات موجود، بازدیدهای میدانی و استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و هوایی منطقه، ابعاد مختلف فرآیندها و مسائل رسوبی در محدودۀ طرح، مورد واکاوی قرار گرفته است. در بخشی از این مطالعه پتانسیل و نرخ جابه‌جایی رسوبات در منطقه، شبیه‌سازی و تحلیل شده است و در ادامه با بررسی نرخ انتقال رسوب و تاریخچه تغییرات خط ساحل، تغییرشکل محتمل (محدوده‌های رسوب‌گذار و فرسایش‌پذیر) سواحل اطراف مناطق خاص و وضعیت آینده سواحل آن­ها پیش‌بینی گشته است.

بنادر لنگه و کنگ

بنادر لنگه و کنگ‌، در سواحل سرزمینی، در شهرستان لنگۀ استان بندرعباس، در غرب جزیره قشم، واقع شده‌اند؛ مختصات موقعیت این دو بندر در جدول ارائه شده است. این دو بندر از بنادر مهم کشور محسوب می‌شوند. بندر لنگه متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی می‌باشد. 

lenge-kong

lengeh-kong-2

شکل1: موقعیت بنادر لنگه و کنگ

برروی ساحل بکرمنطقه در فاصله قابل ملاحظه از سازه ها، امواج به علت شدت پایین خود تأثیر به سزائی نداشته و نخواهند داشت. این سواحل بکر در کلِ منطقه بجز درمحل سازه‌ها به علت امواج ضعیف و تقارن جریان رفت و برگشتی جزرومد تا حدودی در تعادل نسبی هستند. در محل سازه‌ها، با توجه به پیشروی آنها درعمق دریا، روند رسوب­گذاری در شرق و غرب هر سازه متفاوت است؛ درشرق به علت وجود منبع رسوبی، جریان جزر و مدی به همراه امواج ضعیف موجود باعث نهشت رسوب می‌گردند که این میزان البته بخشی از پتانسیل فعال شونده انتقال رسوب در این جهت می‌باشد. در جهت غرب به علت ناچیزبودن منبع رسوبی عملاً پتانسیل انتقال رسوب فعال نمی‌شود.

با استناد به محاسبات و بررسی­های صورت گرفته شامل برآوردهای نرخ انتقال رسوب با استفاده از شبیه سازی عددی و بررسی و مقایسه تصاویر هوایی و ماهواره­ای و شواهد موجود، میزان آورد سالیانه رسوب در اطراف سازه های موج­­شکن لنگه و کنگ برآورد و بر اساس آن تغییرات خط ساحل در سال های آتی تخمین زده شد. بر اساس آورد سالیانه پیش بینی شده توسط مدل عددی که با توجه به مشاهدات تغییرات خط ساحل در گذشته بررسی شده است، امکان تخمین تغییرات خط ساحل در بازه های زمانی مورد نظر مقدور گردید.

به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که سواحل این منطقه چندان از حیث فرآیندهای رسوبی فعال نمی‌باشند. نرخ انتقال رسوب کم بوده و جهت غالب آن از شمال شرق به جنوب غرب می‌باشد. در سواحل شرقی سازه­ها، رسوب‌گذاری صورت گرفته ولی در سواحل غربی در نزدیکی موج‌شکن­ها، فرآیند خاصی به طور محسوس ملاحظه نمی‌شود. فرآیند فرسایشی به نسبت ضعیف­تر از فرآیندهای رسوب‌گذاری منطقه در سمت غرب دو بندر و با فاصله از سازه­ها صورت می‌پذیرد که در بعضی مکان­ها با رسوب‌گذاری متناوب توأم شده است.