چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸

نمونه برداری رسوب و تحلیل دانه بندی آنها

معیارها و متودولوژی نمونه برداری رسوب 

با بررسی‏های بیشتر با کمیته نظارت کارفرما و برای متمرکزتر شدن این اندازه‏گیری‏ها بر تجارب قبلی و مناطق خاص این پروفیل‏ها بر اساس مطالعات سلولهای رسوبی و زیرسلولهای آن طراحی می‏گردند. ار اینرو با توجه به محدوده سلول‏های رسوبی و زیر سلول‏های رسوبی که در طول سواحل استان هرمزگان وجود دارند، پروفیل‏های فوق الذکر می‏توانند به هم نزدیکتر و در منطقه­ای که ارزش بررسی مورفولوژیکی کمتری دارد، دورتر از هم قرارگیرند.

 در هر مقطع عرضی در 4 تراز بالای داغ آب (5/1+)، روی خط آب (صفر)، و در عمق‏های 2- و 5- متر نسبت به تراز CD بر اساس شرح خدمات، برداشت انجام می‏پذیرد. در صورتیکه در محدوده مورد مطالعه در فواصل نزدیک به دریا تپه‏های شنی (از ساحل قابل دیدن باشد) دیده شود، با عکاسی و نمونه‏برداری اقدام به ثبت اطلاعات این تپه‏ها می‏گردد.

 نمونه‏های رسوب با استفاده از نمونه گیر نوع ون وین (Van Veen Sampler) برداشت می‏گردند و کلیه نمونه­ها از نوع دستخوره می­باشند. در صورت عدم کارایی نمونه گیر ون‏وین، از نوع Box corer برای برداشت نمونه‏ها استفاده خواهد شد. همچنین در زمان نمونه‏برداری ساحلی ( در محدوده خط آب) اقدام به عکسبرداری از هر موقعیت نمونه برداری در چهار جهت ساحل خواهد شد. این روش اطلاعات ارزشمندی را در تقسیم بندی ریخت ساحل و بانک اطلاعاتی سواحل استان هرمزگان فراهم می‏نماید. در همین ارتباط به‌همراه عکسبرداری با استفاده از بیلچه نسبت به حفر گودال تا عمق 30 سانتی متری برای بررسی لایه‏های موجود رسوبی اقدام می‏گردد.

 

sediment1  

 

روش آزمون

منظور از دانه ­بندی مکانیکی، جداسازی دانه‌های خاک در اندازه‌های مختلف است که در هر قسمت به صورت درصدی از ذرات نسبت به کل نمونه خاک بیان می‌شود. در این رابطه از استاندارد دانه‏بندی مکانیکی خاک AASHTO  T88 – 70, ASTM  D422-63 استفاده می‏گردد.

نمونه‏های برداشت شده به دو روش مکانیکی و هیدرومتری دانه بندی می‏گردند. در روش اول در صورتیکه اندازه ذرات بزرگتر از 075/0 میلیمتر باشد از روش مکانیکی (استفاده از الک و بصورت دستی) و در صورتیکه مصالح ریزدانه باشند یعنی ریزتر از 075/0میلیمتر (الک نمره 200) مطابق روش استاندارد روش هیدرومتری دانه بندی خواهند شد.

 

ابزار و لوازم

·          ترازو با دقت 01/0 گرم برای توزین رسوباتی رد شده از الک شماره 10 (2 میلی متر) یا الک شماره 40 (425/0 میلی متر)

·          ترازو با دقت 1/0 درصد کل وزن نمونه برای توزین رسوبات مانده بر روی الک شماره 10 (2 میلی متر)

·          دستگاه هم زن برقی با سرعت 10000 دور در دقیقه

·          چگالی سنج یا هیدرومتر برای قرائت وزن مخصوص در انواع H 151 و یا H 152

·          استوانه رسوب گذاری که استوانه‏ای است شیشه‏ای یا پلاستیکی، روشن، بطول تقریبا" 460 میلی متر (18 اینچ) و قطر 60 میلی متر (12/2 اینچ) با ظرفیت 1000 میلی لیتر

·          حرارت سنج هایی با حساسیت 5/0 درجه سانتیگراد (1 درجه فارنهایت)

·          سری کامل الک­­ های استاندارد شمال شماره ­های 4، 10، 20، 40، 60، 140، 200

·          حمام آبی (بن ماری) برقی با کنترل درجه حرارت که می توان استوانه‏های رسوب گذاری را در آن قرار داده و درجه حرارت آن را به میزان مورد نیاز و در طول آزمایش هیدرومتری ثابت 20 درجه سانتیگراد (65 درجه فارنهایت) نگه داشت

·          کاسه با ظرفیت 250 میلی لیتر که جهت خشک کردن نمونه

·          زمان سنج (کرنومتر) برای محاسبه زمان تا حد ثانیه

خروجی داده های اندازه‏گیری شده یک نمودار لگاریتمی می باشد که درصد اندازه دانه‏های تشکیل دهنده نمونه جدا شده از رسوب برداشت شده را نشان می‏دهد که بعنوان شاخصی برای منطقه خواهد بود. شکل 3 نمونه‏ای از این نمودار را نشان می‏دهد.

 sediment2