دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
 

فاز چهارم

محدوده مطالعات فاز چهار

هدف از انجام این پروژه، پایش پدیده‌های متعدد هیدرودینامیکی مناطق ساحلی در خلیج‌فارس و دریای عمان در محدوده استان هرمزگان می‌باشد. در عین حال، شبیه‌سازی رفتار هیدرودینامیکی منطقه مورد اشاره تحت اثر پدیده‌های مؤثر جزر‌و‌مد، باد و موج با استفاده از مدل‌های مناسب ریاضی از جمله اهداف دیگر این مطالعات است. مطالعه پدیده‌های انتقال رسوب، رسوب‌گذاری و فرسایش مناطق ساحلی نیز در این پروژه انجام خواهد شد. یکی دیگر از اهداف مهم این طرح، ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع برای دسترسی هرچه آسان‌تر به نتایج مدل‌سازی و اندازه‌گیری‌ها به همراه یک محیط گرافیکی مناسب می‌باشد.

به‌منظور نیل به اهداف پروژه و هم‌چنین برآورد احتیاجات سازمان بنادر و دریانوردی در این پروژه، دو شرکت مهندسان مشاور ایرانی فرادریا عرشه و دریانگار پارس و همکار بین‌المللی آن‌ها شرکت سوگرآ فرانسه تمام تجربیات و امکانات خود را در یک همکاری مشترک به منظور انجام خدمات و مطالعات با کیفیت مناسب و مورد قبول کارفرما بکار گرفته‌اند. قابل ذکر است که مهندسان مشاور نامبرده تاکنون در پروژه‌های موفق دیگری با یکدیگر همکاری داشته‌اند.

محورهای مورد مطالعه برای پروژه حاضر به قرار زیر است:

·          جمع‌آوری اطلاعات موجود (باد و موج و رسوب و...)

·          اندازه‏گیری پیوسته پارامترهای دریایی (موج، جریان، هواشناسی، رسوب و...) در هریک از محدوده‌های مطالعاتی به مدت یک‌سال و تحلیل اطلاعات حاصل

·          شبیه‌سازی ریاضی پدیده‌های هیدرودینامیکی مورد مطالعه (موج، جریان، رسوب و...)

·          کالیبراسیون و تأیید مدل‌های ریاضی و هیدرودینامیک و مطالعات رسوب براساس نتایج حاصل از اندازه‏گیری دریایی در منطقه مورد مطالعه

·          بررسی مشکلات موجود در مناطق خاص در محدوده‌های مطالعاتی و ارائه طریق کاربردی درخصوص چگونگی رفع و یا کاهش مشکلات (از دیدگاه مهندسی سواحل و بنادر)

·          ارائه مشخصات موج (تا صد ساله) در مناطق مورد مطالعه علی‌الخصوص در نزدیکی سازه و تأسیسات مهم

·          کلاسه‌بندی مناطق مورد مطالعه از نقطه‌نظر مورفولوژی مهندسی سواحل

·          ارائه طرح درازمدت مانیتورینگ منطقه مورد مطالعه از نظر مهندسی سواحل

·          بررسی تغییرات خط ساحل محدوده مورد مطالعه

·          بروزرسانی و تدقیق مدل‌سازی امواج دریاهای ایران

·          اجرای مدل ریاضی ایرانی در محدوده طرح و مقایسه نتایج با سایر مدل‌ها

·          تهیه بانک اطلاعاتی از داده‌های ثبت شده

محدوده ساحلی استان هرمزگان که مطالعات پایش و شبیه‌سازی بر روی آن انجام می‌گیرد حد فاصل خط ساحلی بین حوالی منطقه آبکوهی در دریای عمان و منطقه شرق خلیج نایبند در خلیج فارس است. محدوده موردنظر بین خط ساحلی موقعیت‌های جغرافیایی '15˚59 شرقی و '26˚25 شمالی تا '40˚52 شرقی و '19˚27 شمالی واقع شده است.  شکل 1 محدوده ساحلی پروژه را نشان می‌دهد.

اهمیت خط ساحلی استان هرمزگان به‌دلیل وجود بنادر با اهمیتی مانند جاسک، کنگ، سیریک، شهید رجایی (به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران)، شهید باهنر، لنگه و هم‌چنین جزیره قشم می‌باشد.

 

 header

شکل 1: محدوده ساحلی پایش و شبیه‌سازی استان هرمزگان