دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

ناظران عالی کارفرما فاز دو

 

• مهندس علیرضا کبریایی، معاون توسعه و تجهیز بنادر

• مهندس محمدرضا الهیار، مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر

• مهندس محمود توکلی، رئیس اداره طرح‌های زیربنایی مهندسی دریایی


مدیر پروژه: 

   • گیتا برادران ابراهیمی

 

کارشناسان پروژه: 

   • محمدسعید مدیحی

   • آرام پویامهر

   • مجید اسکافی


 

همچنین از کلیه همکاران محترم اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر که به هر نحوی در انجام این پروژه ملی ما را یاری رسانیده اند تشکر و قدردانی می گردد.

یاد و خاطره همکار فقیدمان آقای علیرضا مراغه ای را گرامی می داریم که تلاش های سخت کوشانه ای برای تعریف و انجام مطالعات پایش و مدلسازی سواحل کشور به بهترین شکل انجام داد و بی شک نتایج این پژوهش گرانبها مدیون تلاش های اوست. خدایش بیامرزاد.

Supreme Supervisors of Employer