دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

کمیته تخصصی مطالعات فاز دو


   • دکتر حمید رحیمی‌پور انارکی

   • دکتر  ناصر حاجی زاده ذاکر 

   • دکتر احمدرضا مصطفی قره باغی 

   • دکتر بابک بنی جمالی 

   • دکتر شهرزاد ناهید (نماینده سازمان هواشناسی کشور )

   • دکتر راضیه لک (نماینده سازمان زمین‌شناسی)

   • دکتر  علی کرمی خانیکی

   • مهندس امیر حسین پورمندی یکتا

   • دکتر سیاوش شایان

   • دکتر مهدی شفیعی فر