چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹
 

کمیته تخصصی مطالعات فاز یک

مهندس امیر حسین پورمندی یکتا
دکتر  ناصر حاجی زاده ذاکر
دکتر وحید چگینی ، نماینده مرکز ملی اقیانوس‌شناسی
دکتر بابک بنی جمالی
دکتر حمید رحیمی‌پور انارکی
دکتر سیاوش شایان
دکتر راضیه لک ، نماینده سازمان زمین‌شناسی
دکتر شهرزاد ناهید ، نماینده سازمان هواشناسی کشور
دکتر مسعود مرادی
دکتر مجید جندقی