چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹
 

مشاوران پروژه فاز یک

مطالعات فاز نخست پروژه پایش و مطالعات شبیه سازی بخش‌هایی از سواحل استان‌های سیستان و بلوچستان و بوشهر در محدوده خلیج چابهار توسط دو شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی از ایران و W.F. Baird & Associates Coastal Engineers LTD از کشور کانادا با همکاری شرکتهای مهندسین مشاور دریانگار پارس و نواندیشان محیطهای رودخانه و دریا (نامرود) انجام شده است.

 

 jwrc

 Baird
شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی Baird

 

شرکتهای همکار در پروژه:

 

jwrc logo

DNP

نواندیشان محیط های رودخانه و دریا مهندسین مشاور دریانگار پارس