دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
 

فاز اول

محدوده و محورهای مطالعات  

  در فاز اول این طرح که در محدوده خلیج چابهار و حدوداً 100 کیلومتر از خطوط ساحلی استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، پارامترهای دریایی در طول یکسال توسط 7 دستگاه موج نگار و جریان‌سنج و غلظت رسوبات معلق توسط 3 دستگاه کدورت‌سنج اندازه‌گیری شد که امکان دستیابی محققان و مهندسین مشاور را به یک مرجع اطلاعاتی را فراهم ساخته و منجر به شبیه‌سازی پدیده‌های هیدرودینامیکی، رسوب و ژئومورفولوژیک منطقه گردید. این فاز از طرح به پایان رسیده و گزارش ها و اطلاعات ارزشمندی که طی آن به دست آمده در دسترس می‌باشد. شکل زیر محدوده مطالعات را نشان می دهد.

محدوده مطالعات فاز نخست

شکل1- محدوده مطالعات فاز نخست  

جانمائی تجهیزان اندازه گیری میدانی

شکل2- جانمائی تجهیزان اندازه گیری میدانی
 
کارفرما
 این پروژه ملی توسط مدیریت و کارشناسان معاونت فنی و مهندسی اداره کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی و در راستای اهداف کلی سازمان تعریف شده است. به منظور نظارت دقیق بر حسن انجام پروژه نیز کمیته‌ای تخصصی با حضور بیش از 10 نفر از متخصصین با تجربه و بنام کشور در زمینه‌های مختلف کاری با این اداره کل همکاری دارند.