دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
 

اخبار

بازدید تیم نظارت سازمان بنادر و دریانوردی از عملیات هیدروگرافی و اندازه‌گیری میدانی سواحل استان خوزستان

بازدید تیم نظارت سازمان بنادر و دریانوردی از عملیات هیدروگرافی و اندازه‌گیری میدانی سواحل استان خوزستان
تیم نظارت سازمان بنادر و دریانوردی از روند اجرایی عملیات هیدروگرافی و اندازه‌گیری میدانی پروژه «پایش و مطالعات شبیه‌سازی سواحل استان خوزستان»، بازدید به عمل آورد.

انجام عملیات هیدروگرافی و اندازه‌گیری میدانی در نواحی ساحلی و خورهای استان خوزستان به‌عنوان بخشی از شرح خدمات پروژه «پایش و مطالعات شبیه‌سازی سواحل استان خوزستان» در نظر گرفته شده است. این بازدید در تاریخ 9 الی 10 آبان ماه سال 1396 از چهار منطقه سواحل بحرکان، بخش شمالی خور موسی، دهانه خور موسی و دهانه اروندرود به‌طور جداگانه صورت گرفت. در این بازدید، بازیابی و نصب مجدد برخی از دستگاه‌های اندازه‌گیری میدانی شامل دستگاه ADCP، ترازسنج و دستگاه هواشناسی مورد بررسی کارشناسان و اعضا کمیته تخصصی قرار گرفت. همچنین عملکرد تجهیزات به کار رفته در عملیات هیدروگرافی از جمله دستگاه‌های عمق‌یاب و سرعت‌سنج صوت و همچنین شناورهای مورد استفاده و نحوه انجام عملیات، مورد ارزیابی و کنترل قرار گرفت.

 

بازدیدهای انجام شده از عملیات اندازه‌گیری میدانی سواحل استان خوزستان از  مراحل نصب ایستگاه کم‌عمق بحرکان، تخلیه ایستگاه هواشناسی بحرکان، قرائت سطح آب ایستگاه جزرومدی اسکله بحرکان و بازیابی، تخلیه اطلاعات و نصب مجدد دستگاه جزرومد نگار انجام شد. همچنین از مراحل بازیابی ایستگاه اندازه‌گیری پیچ خور موسی (Aquadopp) و پوزیشن های نصب کلی ایستگاه‌های محدوده بندر امام و ماهشهر بازدید شد. همچنین از مراحل انجام عملیات هیدروگرافی سواحل استان خوزستان در دهانه‌ی اروند بازدید صورت گرفت.

 

۲۵ آذر ۱۳۹۶ ۱۴:۲۲
تعداد بازدید : ۲,۹۶۸