دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
 

اخبار

اتمام عملیات هیدروگرافی سواحل هندیجان

اتمام عملیات هیدروگرافی سواحل هندیجان
پروژه پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل استان خوزستان- عملیات هیدروگرافی سواحل هندیجان به پایان رسید.

عملیات هیدروگرافی نواحی ساحلی و خورهای استان خوزستان به عنوان بخشی از پروژه «پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل استان خوزستان» از پاییز سال 1395 آغاز شده است که  هم اکنون عملیات برداشت داده در سواحل هندیجان، از موج شکن شاه عبدالله تا موج شکن قمر به اتمام رسیده است. طول کل خطوط هیدروگرافی در ناحیه مذکور در حدود پنج هزار و صد کیلومتر بوده است. عملیات هیدروگرافی نواحی مذکور با توجه به وضعیت خاص توپوگرافی منطقه، وجود شاخابه های متعدد و دامنه جزرومدی بالا،  از پیچیدگی خاصی برخوردار است.

 طول خطوط هیدروگرافی محدوده­ پروژه بالغ بر بیست و نه هزار کیلومتر می باشد. با توجه به اینکه تاکنون عملیات هیدروگرافی با این وسعت در سواحل استان خوزستان انجام نشده است، برداشت اطلاعات دقیق هیدروگرافی و تولید نقشه­های مربوطه، کمک قابل توجهی در جهت فراهم آوردن اطلاعات پایه مورد نیاز جامعه مهندسی دریایی کشور در این منطقه خواهد نمود.

۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۵:۳۹
تعداد بازدید : ۳,۰۳۱