دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
 

اخبار

اتمام اندازه‌گیری‌ میدانی سواحل مکران

اتمام اندازه‌گیری‌ میدانی سواحل مکران
عملیات اندازه گیری مشخصه های دریایی در پروژه پایش و مطالعات شبیه‌سازی سواحل مکران به پایان رسید.

با توجه به اهمیت داده های اندازه گیری میدانی در مطالعات پایش و شبیه‌سازی سواحل کشور، برداشت مشخصه‌های موج و جریان، جزرومد، پارامترهای فیزیکی آب، پارامترهای هواشناسی، خطوط ساحلی و پروفیل‌برداری در سواحل مکران انجام شد. در این پروژه با توجه به وسعت منطقه و حجم داده های برداشت شده بزرگترین عملیات اندازه گیری مشخصه های دریایی در محدوده دریای عمان صورت گرفته است. در عملیات فوق جهت ثبت امواج سواحل چابهار از یک دستگاه بویه موج نگار استفاده شده است. همچنین به منظور پایش الگوی موج و جریان در نواحی عمیق سه ایستگاه،‌ در مناطق نیمه عمیق چهار ایستگاه، در آب کم عمق شش ایستگاه و در خورها چهار ایستگاه راه اندازی شده و جمعا به مدت 100 ماه برداشت داده انجام شده است.

در عملیات فوق به منظور تکمیل داده های اندازه گیری  اطلاعات جزر و مد در 20 ایستگاه ثابت و موقت جمعاً به مدت 50 ماه و پارامترهای هواشناسی در 2 ایستگاه به مدت 24 ماه انجام شده است.

۱۰ خرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۰۴
تعداد بازدید : ۳,۲۶۰