دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
 

اخبار

انجام عملیات صحت سنجی عملکرد تجهیزات اندازه گیری مشخصه های دریایی در سواحل استان خوزستان

انجام عملیات صحت سنجی عملکرد تجهیزات اندازه گیری مشخصه های دریایی در سواحل استان خوزستان
با شروع اندازه گیری های میدانی پروژه «پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل استان خوزستان» عملیات صحت سنجی عملکرد دستگاه های اندازه گیری در سواحل این استان انجام شد.

با توجه به گستردگی اندازه گیری های میدانی پروژه «پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل استان خوزستان» و تعداد دستگاه های به کار رفته در این پروژه، بررسی دقت و صحت سنجی عملکرد آنها قبل از آغاز عملیات اندازه گیری میدانی امری ضروریست. از طرفی با توجه به اینکه فرایند اندازه گیری و ثبت مشخصه های دریایی در انواع دستگاه ها متفاوت است نحوه صحت سنجی و تحلیل و بررسی داده های به ثبت رسیده از حساسیت ویژه ای برخوردار می باشد. بدین منظور دستگاه های جریان سنج و موج نگار مورد بهره برداری در پروژه در سواحل هندیجان و دستگاه های جزرومد نگار در بندر امام خمینی (ره) به دلیل  دامنه جزرومدی بالا، استقرار یافته و پس از یک دوره اندازه گیری آزمایشی، نتایج و داده های به ثبت رسیده با دقت بالا مورد بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است پس از حصول اطمینان از عملکرد مطلوب دستگاه ها، جهت بهره برداری در اندازه گیری های میدانی در نقاط منتخب مستقر خواهد شد.

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۱:۳۲
تعداد بازدید : ۲,۷۸۷