دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
 

فرم تقاضای کارورزی

 ضرورییست متقاضیان کارورزی ضمن تکمیل فرم تقاضا و تعهد دوران کارورز، نسبت به ارسال سوابق تحصیلی و کاری خود از طریق نمابر 84932279 و آدرس پست الکترونیکی CPED@pmo.ir اقدام نمایند.

 

فرم تقاضا و تعهد دوران کارورز فرم تقاضا و تعهد دوران کارورز


تاریخ بروزرسانی : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۱:۲۱