شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸
مقایسه خطوط داغ آب و خط‌الرأس صخره‌ها در منطقه (1) در عکس‌های هوایی سال 1372
موقعیت برداشت پروفیل‌های عمود بر ساحل و نمونه‌های رسوب بستر در محدوده
نقشه طبقات ارتفاعی در مناطق مورد مطالعه
نمونه‌ای از منحنی‌های دانه‌بندی رسوبات بستر برداشت شده در محدوده شمال طیس و عمق 5 متری
خطوط داغ آب و خط‌الرأس صخره‌ها در منطقه (2) بر روی تصاویر ماهواره‌ای QB 2005
مقایسه خطوط داغ آب و خط‌الرأس صخره‌ها در منطقه (1) در عکس‌های هوایی سال 1346

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.