شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸
محدوده تحت پوشش بانک اطلاعات داده برای برآورد مولفه‌های جزرومدی،1
محدوده تحت پوشش بانک اطلاعات داده برای برآورد مولفه‌های جزرومدی،2
خطوط طراحی شده برای برداشت نمونه رسوب
نمایی از منطقه بندی ناحیه مورد مطالعه در محدوده فاز 3
تعریف سطوح کاربری و دسترسی
نمایش و خروجی گرفتن از داده‎های اندازه‎گیری شده برای هر مجموعه دلخواه از ابزارهای اندازه‎گیری با ساختارهای مناسب
ترسیم و چاپ سری های زمانی برای پارامترهای انتخابی و فواصل زمانی با ابزارهای بزرگنمایی و جابجایی
انتقال و جستجوی مکانی برای داده های اندازه‎گیری شده
طبقه بندی، آرشیو و مشاهده اسناد پروژه
افزودن مختصات XY به لایه های نقطه‎ای
‌ شبکه محاسباتی بدون‌ساختار مورد استفاده در شبیه‌سازی جریان در مختصات کارتزین
اثر کنترل کننده بر روی شبیه‌سازی انتقال با استفاده از روش‌های مختلف
اثر کنترل کننده بر روی شبیه‌سازی انتقال با استفاده از روش‌های مختلف2
چگونگی توزیع غلظت رسوب در حوضچة رسوبگیر (واحد PPM)
تغییرات تراز بستر در حوضچة رسوبگیر (مقدار مثبت بیانگر رسوب‌گذاری می‌باشد)(واحد m)

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.