شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸
نمایی سه بعدی از BATHYMETRY نهایی مورد استفاده در مدلسازی
یکی از  BATHYMETRY های مورد استفاده در مدلسازی
گلباد حاصل از ایستگاه‌های هواشناسی کنارک
BATHYMETRY مورد استفاده برای اجرای نهایی تست‌ها
مثالی از بردارهای سرعت سطحی محاسبه شده در جزر (پایین آمدن) و تحت شرایط مرز دور از ساحل ZNF
محدوده کلی شبکه مدل سه بعدی که بر روی شبکه عمق‌سنجی قرار گرفته است
کانتورهای ارتفاع موج به موج ورودی با ارتفاع 01
جزئیات شبکه در محدوده دماغه پزم و ایران‌بندر
میدان باد مدل شده حاصل از طوفان GONU در مسیر واقعی در زمان قرارگیری مرکز طوفان در مقابل سواحل عمان
طوفان گونو در نزدیکی سواحل عمان
مقایسه Quiver plots سرعت در AW1 برای 10 تا 15 فوریه 2007
مسیر پیش‌بینی شده طوفان گونو
محدوده و شبکه اطلاعات موجود از مدل هواشناسی ECMWF
گلباد حاصل از ایستگاه‌های هواشناسی چابهار
بخش‌های انتخابی جهت مدلسازی تغییرات خط ساحل
مقایسه گلباد حاصل از مدل ECMWF  در محدوده مدلسازی در نقاط مختلف

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.