دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
مراحل راه‌اندازی، نصب و تست صحت سنجی تجهیزات در شروع پروژه4
تجهیزات اندازه‏گیری دریایی مورد استفاده در فاز دوم1
تجهیزات اندازه‏گیری دریایی مورد استفاده در فاز دوم2
مراحل راه‌اندازی، نصب و تست صحت سنجی تجهیزات در شروع پروژه1
مراحل راه‌اندازی، نصب و تست صحت سنجی تجهیزات در شروع پروژه2
مراحل راه‌اندازی، نصب و تست صحت سنجی تجهیزات در شروع پروژه3
تجهیزات اندازه‏گیری دریایی مورد استفاده در فاز دوم6
تجهیزات اندازه‏گیری دریایی مورد استفاده در فاز دوم7
تجهیزات اندازه‏گیری دریایی مورد استفاده در فاز دوم8
تجهیزات اندازه‏گیری دریایی مورد استفاده در فاز دوم3
تجهیزات اندازه‏گیری دریایی مورد استفاده در فاز دوم4
تجهیزات اندازه‏گیری دریایی مورد استفاده در فاز دوم5
تصاویری از بازدید میدانی انجام شده توسط کارفرمای محترم و کارشناسان شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی و Bairdکانادا4
تصاویری از بازدید میدانی انجام شده توسط کارفرمای محترم و کارشناسان شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی و Bairdکانادا3
تصاویری از بازدید میدانی انجام شده توسط کارفرمای محترم و کارشناسان شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی و Bairdکانادا2
تصاویری از بازدید میدانی انجام شده توسط کارفرمای محترم و کارشناسان شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی و Bairdکانادا1
موقعیت نصب تجهیزات اندازه گیری در محدوده فاز دوم پروژه
یک مثال از موقعیت برداشت نمونه  رسوبات (ساحل غربی بندر نخل تقی)
عملیات غواصی جهت تخلیه و بازیابی تجهیزات اندازه گیری
تخلیه اطلاعات اندازه گیری از دستگاه های موج و جریان
تجهیزات اندازه گیری نصب شده در اعماق آبها
تجهیزات اندازه گیری در حال خروج از آب جهت تخلیه اطلاعات
نحوه برداشت نمونه‌های رسوب ، یکی از نمونه‌های برداشت شده
نحوه برداشت نمونه‌های رسوب ، نمونه‌های که امکان برداشت آن فراهم نبود
نحوه برداشت نمونه‌های رسوب ، نحوه برداشت نمونه از عمق دریا
نحوه برداشت نمونه‌های رسوب ، یکی از پروفیل‏ها که امکان برداشت نمونه وجود ندارد
نحوه برداشت نمونه‌های رسوب ، محل برداشت یکی از پروفیل‌های رسو در خط آب
نحوه برداشت نمونه‌های رسوب ، محل برداشت در بالا دست خط آب

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.