جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸
بویه نشانه تجهیزات
تجهیزات ADCP خریداری شده در زمان راه اندازی و تست
تجهیزات ADCP خریداری شده در زمان راه‌اندازی و تست
دستگاه OBS مورد استفاده در برداشت پروفیل قائم رسوبات معلق در آب 1
بویه اقیانوس شناسی سازمان
سیستم مهار تجهیزات اندازه گیری
دستگاه   AWAC
تجهیزات آزمایشگاهی جهت آنالیز رسوبات
سیستم مهار دستگاه های اندازه گیری
تجهیزات آزمایشگاهی جهت آنالیز رسوبات
دستگاه  AWAC
تجهیزات آزمایشگاهی جهت آنالیز رسوبات
ترازوی دیجیتالی آزمایشگاهی
Aquadopp
یک دستگاه لپ تاپ جهت استفاده در عملیات دریایی
مراحلی از نحوه فیلتراسیون نمونه‌های آب
دستگاه OBS مورد استفاده در برداشت پروفیل قائم رسوبات معلق در آب 2
مراحل تخلیه و راه‌اندازی مجدد تجهیزات 2

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.