جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶

ناظران عالی کارفرما

ناظران عالی کارفرما :

  • مهندس محمدرضا الهیار: مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی
  • مهندس محمد حسین نعمتی: رئیس اداره مهندسی سواحل سازمان بنادر و دریانوردی
  • مهندس محمد باقری: کارشناس پروژه و عضو کارگروه ارزیابی