جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶

ناظران عالی کارفرما

ناظران عالی کارفرما

 

  • مهندس محمدرضا الهیار: مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر
  • مهندس محمد حسین نعمتیسرپرست اداره طرح‌های زیربنایی مهندسی دریایی
  • مهندس آرام پویا مهرمدیر پروژه و عضو کارگروه ارزیابی

 

همچنین از کلیه همکاران محترم اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، مازندران و گلستان که به هر نحوی در انجام این پروژه همکاری می کنند، تشکر و قدردانی می گردد .