جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶

اخبار

بازدید تیم نظارت سازمان بنادر و دریانوردی از عملیات هیدروگرافی سواحل استان خوزستان

بازدید تیم نظارت سازمان بنادر و دریانوردی از عملیات هیدروگرافی سواحل استان خوزستان
با شروع عملیات هیدروگرافی پروژه «پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل استان خوزستان»، تیم نظارت سازمان بنادر و دریانوردی از روند اجرایی این عملیات بازدید کرد.

انجام عملیات هیدروگرافی در نواحی ساحلی و خورهای استان خوزستان به عنوان بخشی از شرح خدمات پروژه «پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل استان خوزستان»  در نظر گرفته شده است. طول کل خطوط هیدروگرافی محدوده مذکور بالغ بر بیست و شش هزار کیلومتر بوده که با توجه به وضعیت خاص توپوگرافی منطقه و وجود شاخابه های متعدد از پیچیدگی خاصی برخوردار است. عملیات مذکور از دو ناحیه خلیج هندیجان و بندر امام خمینی (ره) آغاز  گردید که  تیم نظارتی سازمان بنادر و دریانوردی از روند اجرایی آن طی دو روز بازدید کرد. در این بازدید عملکرد تجهیزات به کار رفته از جمله دستگاه های عمق یاب و سرعت سنج صوت، شناورهای مورد استفاده و نحوه انجام کار، مورد ارزیابی و کنترل قرار گرفت.

با توجه به عدم وجود اطلاعات جامع عمق سنجی در منطقه مذکور، برداشت اطلاعات دقیق هیدروگرافی و تولید نقشه های مربوطه کمک قابل توجهی در جهت فراهم آوردن اطلاعات پایه مورد نیاز جامعه مهندسی دریایی کشور در این منطقه می نماید.

۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ۰۹:۰۷
تعداد بازدید : ۳۳۳