شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

محدوده فازهای مطالعاتی پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل ایران

فهرست اخبار

اتمام اندازه‌گیری‌ میدانی سواحل مکران
عملیات اندازه گیری مشخصه های دریایی در پروژه پایش و مطالعات شبیه‌سازی سواحل مکران به پایان رسید.
پروژه پایش و مطالعات شبیه‌سازی سواحل مکران- انجام سرویس دوره ای بویه موج نگار
بویه موج نگار سواحل چابهار جهت انجام سرویس های دوره ای به اسکله منتقل شد.
انجام عملیات صحت سنجی عملکرد تجهیزات اندازه گیری مشخصه های دریایی در سواحل استان خوزستان
با شروع اندازه گیری های میدانی پروژه «پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل استان خوزستان» عملیات صحت سنجی عملکرد دستگاه های اندازه گیری در سواحل این استان انجام شد.
بازدید تیم نظارت سازمان بنادر و دریانوردی از عملیات هیدروگرافی سواحل استان خوزستان
با شروع عملیات هیدروگرافی پروژه «پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل استان خوزستان»، تیم نظارت سازمان بنادر و دریانوردی از روند اجرایی این عملیات بازدید کرد.
تجهیز کارگاه اندازه گیری  میدانی در سواحل استان خوزستان
با شروع پروژه «پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل استان خوزستان » عملیات تجهیز کارگاه جهت عملیات اندازه گیری میدانی در سواحل این استان آغاز گردید.